Code 95 bijscholing vragen? Wij beantwoorden al jouw vragen met betrekking tot code 95 en nascholing!

Wat is Code 95 en wat is bijscholing?

Code 95 is een verplichte nascholing voor vrachtwagen- en buschauffeurs in de Europese Unie.

Het is belangrijk omdat het chauffeurs helpt hun kennis en vaardigheden bij te werken en te verbeteren, en werkgevers helpt te voldoen aan de wettelijke eisen en hun chauffeurs inzetbaar te houden. Het is bedoeld om de kwaliteit van de vervoersbranche te verbeteren en de weggebruikers te beschermen.

Voor Code 95 wordt er geëist dat men nascholing volgt. Dit kan zowel theoretisch als praktijktraining zijn. Men dient minimaal 35 uur nascholing te volgen in vijf jaar tijd. Van deze 35 uur dient er minimaal één praktijk dag van 7 uur te zijn.

Nascholingsaanbod BACE Academy

Bij BACE Academy kan men zelf een gewenst pakket van cursussen samenstellen. Zo kan men een combinatie maken van cursussen die aansluiten bij de werksituatie en persoonlijke interesse. Door het vastzetten van de benodigde cursussen voor de komende vijf jaar is er inzicht in de kosten en tijdsverplichting. Men dient binnen vijf jaar tijd te voldoen aan de nascholingsverplichting van 35 uur.

BACE Academy kan, op verzoek, bedrijven voorzien van een compleet overzicht van de status van het opleidingstraject per deelnemer. Zo kan er eenvoudig overzicht gehouden worden op zowel bedrijfsniveau als ook personeelsniveau.

In onderstaand overzicht staan de diverse cursussen en hun tijdsbesteding.

Theorie nascholing Code 95:

Praktijk nascholing Code 95:

De Code 95 op het rijbewijs kan enkel verlengd worden als de 35 nascholingsverplichting is voldoen. Dit dient men binnen vijf jaar te voldoen, anders vervalt de Code 95 vermelding op het rijbewijs.

Vrijstellingen

De nascholing is verplicht voor actieve bus- en vrachtautochauffeurs. Bepaalde groepen zijn echter vrijgesteld van de verplichte nascholing namelijk:

  • Het gaat om het besturen van een vrachtwagen in dienst van de brandweer, ambulance of strijdkrachten;
  • Het voertuig niet harder kan dan 45 kilometer per uur;
  • Als het voertuig getest wordt op de openbare weg na reparatie, onderhoud of technische verbeteringen;
  • Transport van of naar een onderhoudscentrum;
  • Het voertuig wordt bestuurt tijdens een reddingsoperatie, gladheidsbestrijding, humanitaire hulp of noodtoestand;
  • Het voertuig wordt bestuurt voor het niet commercieel transport van goederen en/of personen;
  • U bestuurt het voertuig tijdens een rijopleiding om een rijbewijs of het getuigschrift van vakbekwaamheid (Code 95) te halen;
  • U vervoert of bestuurt materieel, uitrusting of machines die u voor uw werk nodig heeft.

De volledige lijst van uitzonderingen vind je op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Nieuwe chauffeurs

Iedereen die vanaf 10 september 2008 (bus) of 1 maart 2009 (vrachtauto) geslaagd is of slaagt voor zijn/haar vakbekwaamheid, krijgt vijf jaar de tijd om de vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet u door het volgen van de 35 uur nascholing.

Nieuwe chauffeurs die hun rijbewijs C en/of D halen volgens de nieuwe regels, beschikken automatisch over deze code 95. Om deze in stand te houden moeten zij per vijf jaar 35 uur nascholing volgen. Ook chauffeurs die al in het bezit zijn van een onbeperkt geldig chauffeursdiploma krijgen te maken met een beperking van de geldigheid.