Meest gestelde vragen

over nascholing Code 95

Ons opleidingsaanbod Meer informatie

Hieronder vind je een verzameling van meest gestelde vragen omtrent de verplichte nascholing (bron: CBR). Mocht jouw vraag en niet bij staan, neem dan contact op met één van onze opleidingsdviseurs of stel direct hier jouw vraag. Wij helpen je graag verder!

U dient vóór 10 september 2016 voor het het C-rijbewijs, en vóór 10 september 2015 voor het D-rijbewijs de 35 verplichte nascholingsuren te hebben gevolgd. De opties:

1. De gevolgde Code 95 uren worden geregistreerd bij CBR of kunnen worden nagekeken via https://mijn.cbr.nl/nl/Authentication/Login?ReturnUrl=%2fnl.
Als chauffeur kunt u inloggen om de gemaakte uren na te kijken via DigiD. Vervolgens kunt u een uitdraai maken en deze indien u dit wilt, overhandigen aan de werkgever wanneer hier naar wordt gevraagd door uw werkgever.
Indien iemand geboren is voor 1 juli 1955 en wel nascholingsuren heeft gemaakt, maar deze (nog) niet heeft laten registreren, kunnen deze uren alsnog kosteloos worden geregistreerd bij het CBR. Wanneer blijkt dat er alsnog is voldaan aan de 35 verplichte nascholingsuren, maakt diegene aanspraak op code 95 die vijf jaar geldig is.
Wanneer u als chauffeur alsnog de opleidingsuren bij het CBR registreert, doet u er verstandig aan om deze uren ná 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de code 95 namelijk vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid gelijkgesteld aan die van het rijbewijs.
2. Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen
C en D rijbewijshouders hebben de mogelijkheid om de code 95 te laten bijschrijven terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. Voor 1 juni 2015 dient de administratieve afwikkeling geheel afgerond te zijn.Alleen als het CBR vóór 1 maart 2015 uw Eigen verklaring inclusief geneeskundig verslag ontvangt en u rijgeschikt bent, krijgt u gegarandeerd Code 95 op uw rijbewijs. Ook als het CBR na 1 juni een Verklaring van geschiktheid afgeeft.
3. Rijbewijs verlengen
C- en D-rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs (vroegtijdig) verlengen. Dan krijgt het rijbewijs een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95 wordt ook bijgeschreven voor vijf jaar. Wel moet hierbij een (reguliere) medische keuring worden ondergaan.
De overgangsregeling: chauffeurs die vóór 1 maart 2015 een Eigen Verklaring hebben ingediend bij het CBR voor het verlengen van het rijbewijs, worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. De garantie kan niet worden gegeven dat het CBR de Eigen Verklaring voor 1 juni 2015 af zal handelen als deze ná 1 maart 2015 wordt ingediend.
Het CBR garandeert dat chauffeurs niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten als zij tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen.

In de nascholing gaat het vooral om cursussen die een bijdrage leveren aan een veilige deelname aan het verkeer en brandstofbesparing. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een cursus lading zekeren, veilig werken met de heftruck, Het Nieuwe Rijden of een verhoogde rijvaardigheidstraining. CCV en de branche hebben een zo breed mogelijke lijst cursussen samengesteld. Elke chauffeur zou in de lijst een cursus moeten kunnen vinden die past bij zijn of haar werkzaamheden. De nascholing kan trouwens zowel een praktijktraining als een theoretische cursus zijn. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing u minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Code 95 is een erkenning in de Europese transportbranche voor chauffeurs die aan bepaalde opleidings- en bijscholingsvereisten voldoen. Het betekent dat de chauffeur beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord te rijden. Het is bedoeld om de kwaliteit van de vervoersbranche te verbeteren en de weggebruikers te beschermen.

De invoering van de Richtlijn moet leiden tot een verkeersveiliger Europa. Jaarlijks verongelukken ruim veertigduizend mensen in de Europese Unie als gevolg van een verkeersongeval. De EU streeft per 2010 naar een halvering van dit cijfer. De Richtlijn moet echter niet alleen leiden tot minder verkeersongevallen (en de daarmee gepaard gaande kosten). Ook zou er minder brandstof verbruikt moeten worden. Met als gevolg een beter leefmilieu in Europa. Dit is ook in het voordeel van ondernemers. Tot slot kan extra scholing leiden tot betere vaardigheden van chauffeurs en een imagoverbetering van de sector.

Dan verloopt de geldigheid van uw chauffeursdiploma (of uw code) en mag u niet meer rijden. Als u het chauffeursdiploma (of de code) weer geldig wilt maken, dan moet u alsnog de 35 uur nascholing doen.

BACE geeft aan CCV door dat u bij zijn instelling nascholing hebt gedaan. Als u de 35 uur verplichte nascholing hebt gedaan, dan krijgt u een code met een einddatum op uw rijbewijs (achter de betreffende voertuigcategorie). De code vervangt het huidige papieren chauffeursdiploma. U kunt dus met uw rijbewijs bewijzen dat u voldoet aan de verplichte nascholing.

Nee. U moet nog een praktijktraining volgen. De enige eis in de Richtlijn is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Van de cursus ADR basis + tank kan dus maar 28 uur meetellen voor de vakbekwaamheid.

In dit geval hoeft u slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

Op mijn.ccvexamenhuis.nl kunt u bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholingsuren u heeft behaald.

Voor de bescherming van uw privacy kunt u alleen inloggen via uw DigiD.