Poolstalige trainingen

Rijd je tijdens je werk regelmatig met een intern transportmiddel zoals een vorkheftruck of reachtruck? Dan wil je dit op een veilige manier doen. Je kunt bij ons terecht als beginner of als gevorderde. Vanuit de Arbowet worden bedrijven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu verplichtingen opgelegd. Bij BACE Academy ben je aan het juiste adres voor opleidingen en advies op het gebied van bedrijfsveiligheid. 

Onderstaande opleidingen kunnen wij in het Pools aanbieden:

Heftruck

1 dag, €252,50

Reachtruck

1 dag, €252,50

BHV

1 dag, €245

VCA Basis

1 dag, €319

Veiligheidstraining heftruck

De 1-daagse Poolse veiligheidstraining vorkheftruck is identiek aan de Nederlands versie van onze veiligheidstraining vorkheftruck. De training wordt verzorgt door een Pools sprekende docent en is speciaal bedoeld voor Poolse bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden. Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen is het noodzakelijk het traject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining.

Na het volgen van deze training is de cursist op de hoogte van de Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen en kan deze toepassen in de praktijk.

Inhoud

De trainingen worden gegeven door een zeer goed Nederlands sprekende Poolse docent. Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de heftruck, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen en interne verkeersregels. Tevens wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf en worden de rij- en bedieningsvaardigheden van de chauffeurs getoetst.

Leslocatie(s)

Vianen. Tevens is het mogelijk deze training incompany te verzorgen.

Bij voldoende aanmeldingen kan deze training ook op één van onze andere locaties gegeven worden. Klik hier voor het volledige locatieoverzicht.

Lestijden

Een dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

Op aanvraag.

Prijzen

De training kost € 252,50 (incl. lesmateriaal, excl. btw en CCV-kosten).

Btw-vrij

Volg je de opleiding particulier, of werk je voor de overheid of een stichting? We kunnen btw-vrij factureren, vraag naar de mogelijkheden.

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing (code 95) van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. De waarde van de nascholing bedraagt 7 uur.

Bijzonderheden

Indirect voldoet zowel werkgever als werknemer door middel van deze veiligheidstraining aan de voorschriften van zowel de Arbowet (Artikel 8) als het Arbobesluit (Artikel 7.17c).

 

Inschrijven

Veiligheidstraining reachtruck

De 1-daagse Poolse veiligheidstraining reachtruck is identiek aan de Nederlands versie van onze veiligheidstraining reachtruck. De training wordt verzorgt door een Pools sprekende docent en is speciaal bedoeld voor Poolse bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden. Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen is het noodzakelijk het traject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining.

Na het volgen van deze training is de cursist op de hoogte van de Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen en kan deze toepassen in de praktijk.

Inhoud

Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de heftruck, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen en interne verkeersregels. Tevens wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf en worden de rij- en bedieningsvaardigheden van de chauffeurs getoetst.

Leslocatie(s)

Vianen. Tevens is het mogelijk deze training in-company te verzorgen.

Bij voldoende aanmeldingen kan deze training ook op één van onze andere locaties gegeven worden. Klik hier voor het volledige locatieoverzicht.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

Op aanvraag.

Prijzen

De training kost € 252,50 (excl. btw en CCV-kosten maar incl. lesmateriaal).

Btw-vrij

Volg je de opleiding particulier, of werk je voor de overheid of een stichting? We kunnen btw-vrij factureren, vraag naar de mogelijkheden.

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing (code 95) van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. De waarde van de nascholing bedraagt 7 uur.

Bijzonderheden

Indirect voldoet zowel werkgever als werknemer door middel van deze veiligheidstraining aan de voorschriften van zowel de Arbowet (Artikel 8) als het Arbobesluit (Artikel 7.17c).

 

Inschrijven

Bedrijfshulpverlening

Onze Poolse BHV training is identiek aan de Nederlandse versie.

Deze 1-daagse training is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener op het bedrijf.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het theoretische en praktische gedeelte van levensreddende handelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de omgang met kleine blusmiddelen en het daadwerkelijk blussen van een beginnende brand met diverse blusapparatuur. Ieder jaar dienen de cursisten een herhalingstraining te volgen om de geldigheid van hun certificaat te waarborgen. De training voor bedrijfshulpverlener bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bedrijfshulpverlening;
 • Levensreddende eerste handelingen;
 • Hulpverlening bij brand;
 • Communicatie, evacuatie en ontruiming;
 • Brandbestrijding alsmede brand preventieve maatregelen.

Herhaling

Ieder jaar dienen de cursisten een (herhalings)training te volgen om de geldigheid van hun certificaat te waarborgen. Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet legt werkgevers de plicht op om, afhankelijk van de omvang van het bedrijf of de instelling en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), een aantal werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Mogelijke lestijden:

Een dag van 08.30 uur tot 16.00 uur. De avondcursus is van 18.00 uur tot 21.30 uur. De avondcursus is enkel beschikbaar voor herhalers.

Prijzen

De cursuskosten zijn €245,- (excl. btw, blusmiddelen en lesmateriaal).

Btw-vrij

Volg je de opleiding particulier, of werk je voor de overheid of een stichting? We kunnen btw-vrij factureren, vraag naar de mogelijkheden.

 

Inschrijven

VCA Basis

Met het B-VCA certificaat laat je zien dat je over de basiskennis beschikt van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Je hebt geleerd om veilig te werken en daarbij rekening te houden met het milieu en de gezondheid van jezelf en van anderen.

Inhoud

Je werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een basis VCA certificaat op zak weet je wat er van je verwacht wordt.

De opleiding B-VCA bestaat onder andere uit de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties & handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • De Arbowet
 • De wet Milieugevaarlijke stoffen
 • De begrippen giftigheid, brand en explosie, geluid, elektriciteit, straling en trillingen
 • Arbo-verbetercyclus
 • Taak- en risicoanalyse en werkplan
 • Ergonomie op de werkplek.

Als je aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet je in de meeste gevallen een basis VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als je op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt.

Leslocatie(s)

In Vianen. Bij voldoende aanmeldingen kan deze training ook op één van onze andere locaties gegeven worden. Tevens is het mogelijk deze training in-company te verzorgen.

Lestijden

Eén dag afhankelijk of het examen op dezelfde dag plaatsvindt.

Mogelijke lestijden:

– 08.00 tot 15.00 uur (15.30 uur examen op externe locatie)
– 10.00 tot 17.30 uur (19.00 uur examen)
– 08.30 tot 16.00 uur (examen op in te plannen moment)

Prijzen

De cursuskosten zijn € 319,- (excl. btw, CCV-kosten, lesmateriaal en examenkosten).

Btw-vrij

Volg je de opleiding particulier, of werk je voor de overheid of een stichting? We kunnen btw-vrij factureren, vraag naar de mogelijkheden.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. De waarde van de nascholing bedraagt 14 uur (basis) of 7 uur (herhaling).

 

Inschrijven

Inschrijven

Klik op een van de onderstaande buttons en je word doorververwezen naar het inschrijfformulier.

Inschrijven Heftruck 

Inschrijven Reachtruck

Inschrijven VCA Basis

Inschrijven BHV