ADR

Klik op een van de onderstaande afbeeldingen of buttons om het aanbod te zien

adr diploma, adr certificaat, adr cursus, adr training, adr certificering

ADR diploma vervoer gevaarlijke stoffen

Voor degenen die hun ADR certificaat willen halen

veilig werken met gevaarlijke stoffen, adr en gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Volg deze cursus en behaal je certificaat in 1 dag

pgs15, pgs15 richtlijn, pgs opslag gevaarlijke stoffen

PGS15 richtlijn opslag van gevaarlijke stoffen

Volg onze cursus PGS15 richtlijn opslag van gevaarlijke stoffen en behaal je certificaat in 1 dag.

Veiligheidsadviseur, veiligheidsadviseur adr, veiligheidsadviseur wegtransport, veiligheidsadviseur adr wegtransport

Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport

Volg deze cursus en behaal je vakbekwaamheidscertificaat “veiligheidsadviseur” in 1 dag

Wat is ADR?

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’, wat vertaald kan worden als ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’. Het is een internationale overeenkomst die de regels en voorschriften vastlegt voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg, zoals bijvoorbeeld chemicaliën, brandbare vloeistoffen en gassen.

De ADR-overeenkomst stelt onder andere eisen aan de classificatie, verpakking, etikettering en documentatie van gevaarlijke goederen die worden vervoerd over de weg. Er worden strikte veiligheidsmaatregelen voorgeschreven, zoals het gebruik van speciale verpakkingen en het hanteren van bepaalde veiligheidsafstanden. Ook moeten transporteurs die gevaarlijke goederen vervoeren beschikken over speciale ADR-opleidingen en -certificaten.

De ADR-overeenkomst is van toepassing in de landen die partij zijn bij de overeenkomst en is van belang voor bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, zoals transportbedrijven, expediteurs en verladers. Het doel van ADR is om het risico op ongelukken en incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen te verminderen en de veiligheid van zowel het transportpersoneel als de omgeving te waarborgen.

De verwachting is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in de toekomst zal toenemen. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten een groot aantal regels kennen en in acht nemen en dienen ook te weten welke preventieve maatregelen zij moeten nemen bij het laden en lossen. Maar daarnaast hebben ook leidinggevenden en het loodspersoneel een bepaalde verantwoordelijkheid en dienen dus over gedegen kennis te beschikken. De overheid vindt het belangrijk dat dit vervoer op een zo veilig mogelijke manier kan blijven plaatsvinden. 

Hoelang is een ADR certificaat geldig?

Het ADR certificaat is 5 jaar geldig. Voordat het ADR certificaat vervalt dien je een herhalingscursus gevolgd te hebben. Hierbij leg je ook weer opnieuw een examen af. Het nieuwe certificaat gaat dan in zodra het oude ADR certificaat verloopt.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor een ADR cursus? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

ADR cursus bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

ADR cursus Code 95

Je kunt bij ons ook terecht voor je Code 95.