adr diploma, adr certificaat, adr diploma vervoer gevaarlijke stoffen, adr cursus, adr training, adr opleiding

ADR diploma vervoer gevaarlijke stoffen

Wil je je ADR certificaat halen? Volg dan onze ADR cursus en haal je certificaat binnen 2 dagen. Als je in de transportsector werkt en betrokken bent bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, is het hebben van een ADR-certificaat verplicht.

Prijs

€450,-

Duur

2 dagen

Locaties

Opleidingslocaties en in-company

Inhoud

Tijdens de ADR cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 •     Voorschriften
 •     Gevarenklassen
 •     Etiketten
 •     Diverse gevaarsaanduidingen
 •     Veiligheidsvoorschriften en beschermingsmiddelen
 •     Brandbestrijding

Inschrijven

Locatie & tijd

Lestijden

De lesdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur, bij een halve dag tot 12.00 uur.

 •    ADR Basis: 2 dagen
 •    ADR Basis herhaling: 2 dagen
 • Lente 2024
  • Startdatum Donderdag 16 mei 2024 - Locatie Vianen - van 08:30 tot 16:00
   16, 17 mei 2024
 • Zomer 2024
  • Startdatum Donderdag 18 juli 2024 - Locatie Vianen - van 08:30 tot 16:00
   18, 19 juli 2024
 • Herfst 2024
  • Startdatum Maandag 23 september 2024 - Locatie Vianen - van 08:30 tot 16:00
   23, 24 september 2024
  • Startdatum Donderdag 10 oktober 2024 - Locatie Vianen - van 08:30 tot 16:00
   10, 11 oktober 2024
  • Startdatum Woensdag 6 november 2024 - Locatie Vianen - van 08:30 tot 16:00
   6, 7 november 2024
 • Winter 2024 - 2025
  • Startdatum Woensdag 11 december 2024 - Locatie Vianen - van 08:30 tot 16:00
   11, 12 december 2024

  Locaties

  In Vianen. Bij voldoende aanmeldingen kan deze training op elke van onze locaties gegeven worden:

  • ‘s-Hertogenbosch
  • Arnhem
  • Alkmaar
  • Amsterdam
  • Assen
  • Eindhoven
  • Heerlen
  • Rotterdam
  • Weert

  In-company

  Tevens is het mogelijk deze cursus in-company te verzorgen.

Prijzen

 • Basis: voor € 450,-
 • Basis herhaling: voor € 450,-

* Prijzen zijn excl. btw, CCV-kosten, examenkosten en lesmateriaal.

 • Examenkosten CBR € 89,-
 • CCV-kosten Code 95 € 35,- per dag
 • Lesmateriaal €35,-

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

Om het ADR-vakbekwaamheidscertificaat te halen, moet je minimaal slagen voor het basisexamen.

Basis-certificaat

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen boven de vrijgestelde hoeveelheden vervoeren, moeten minimaal in het bezit zijn van het ADR basiscertificaat. Dit examen toets uw kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De onderwerpen worden getoetst aan de hand van een schriftelijk examen met 15 gesloten vragen en een casestudie bestaande uit 2 situaties. Het schriftelijk examen bestaat uit meerkeuzevragen en de casestudies bestaan uit 2 situaties met elk 5 gesloten vragen. Het ADR-basiscertificaat is 5 jaar geldig. In het 4de jaar kunt u deze verlengen.

Einduitslag

De einduitslag van het examen wordt beoordeeld in voldoende of onvoldoende, bij een percentage van 80% (per examen/module) goed beantwoord is het resultaat voldoende en bent u geslaagd.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie.

De waarde van de nascholing bedraagt:

 • Basis/herhaling: 14 uur

Herhaling

Wil je je ADR-certificaat verlengen? Bij BACE Academy kun je ook terecht voor een herhalingscursus.

ADR certificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. Rijden met een verlopen certificaat is strafbaar. De geldigheidsduur kan worden verlengd door met goed gevolg een herhalingstoets af te leggen. Deze toets moet zijn afgelegd in het jaar vóórdat de geldigheid van het oude certificaat verloopt.

 • Basis herhaling: voor € 450-

 • ADR Basis Herhaling |  2-daagse training

Prijzen

  • Examenkosten CBR € 85,-
  • CCV-kosten Code 95 € 35,-
  • Lesmateriaal €35,-

Prijzen zijn excl. btw, CCV-kosten, examenkosten en lesmateriaal.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Wat is ADR?

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’, wat vertaald kan worden als ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’. Het is een internationale overeenkomst die de regels en voorschriften vastlegt voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg, zoals bijvoorbeeld chemicaliën, brandbare vloeistoffen en gassen.

De ADR-overeenkomst stelt onder andere eisen aan de classificatie, verpakking, etikettering en documentatie van gevaarlijke goederen die worden vervoerd over de weg. Er worden strikte veiligheidsmaatregelen voorgeschreven, zoals het gebruik van speciale verpakkingen en het hanteren van bepaalde veiligheidsafstanden. Ook moeten transporteurs die gevaarlijke goederen vervoeren beschikken over speciale ADR-opleidingen en -certificaten.

De ADR-overeenkomst is van toepassing in de landen die partij zijn bij de overeenkomst en is van belang voor bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, zoals transportbedrijven, expediteurs en verladers. Het doel van ADR is om het risico op ongelukken en incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen te verminderen en de veiligheid van zowel het transportpersoneel als de omgeving te waarborgen.

Waarom zou ik een ADR cursus volgen?

Als je in de transportsector werkt en betrokken bent bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, is het hebben van een ADR-certificaat verplicht. Dit geldt voor zowel de chauffeur als voor de personen die betrokken zijn bij de verpakking, het laden, lossen en de documentatie van de gevaarlijke goederen.

Het behalen van een ADR-certificaat heeft een aantal voordelen:

 • Wettelijke vereiste: Het hebben van een ADR-certificaat is wettelijk verplicht voor personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het niet hebben van het certificaat kan leiden tot boetes en sancties.
 • Veiligheid: Het ADR-certificaat zorgt ervoor dat u beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen en het risico op ongevallen te verminderen. Het dragen van een ADR-certificaat kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid van de omgeving waarin u werkt en het beschermen van mensen en het milieu.
 • Professionele ontwikkeling: Het behalen van een ADR-certificaat toont aan dat u over specifieke kennis en vaardigheden beschikt op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit kan uw professionele ontwikkeling bevorderen en uw kansen op werk in de transportsector vergroten.
 • Concurrentievoordeel: Het hebben van een ADR-certificaat kan een concurrentievoordeel bieden ten opzichte van andere chauffeurs of transportbedrijven die niet in het bezit zijn van een ADR-certificaat.

Hoelang is een ADR certificaat geldig?

Het ADR certificaat is 5 jaar geldig. Voordat het ADR certificaat vervalt dien je een herhalingscursus gevolgd te hebben. Hierbij leg je ook weer opnieuw een examen af. Het nieuwe certificaat gaat dan in zodra het oude ADR certificaat verloopt.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor de ADR cursus? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

ADR cursus bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

Code 95

Heb je al ADR certificaat, maar moet je nog voldoen aan de nascholingsuren? Via onze ADR cursus kun je ook de benodigde nascholingsuren voor code 95 behalen.