vervoer gevaarlijke stoffen

10 veelgestelde vragen over het ADR certificaat

Wat houdt een ADR certificaat in? Waar staar ADR voor? En waarom is het verplicht om bij het vervoer van gevaarlijke stoffen een ADR certificaat te hebben?

Komen deze vragen weleens naar boven bij jou? Dan ben je op de juiste plek! In deze blog beantwoorden wij de 10 veelgestelde vragen over het ADR certificaat.

1. Waar staat ADR voor?

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’, wat vertaald kan worden als ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’. Het is een internationale overeenkomst die de regels en voorschriften vastlegt voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg, zoals bijvoorbeeld chemicaliën, brandbare vloeistoffen en gassen.

2. Voor wie is het ADR certificaat verplicht?

Het ADR certificaat is verplicht voor alle bestuurders van voertuigen die binnen Europa gevaarlijke stoffen en goederen boven een bepaalde hoeveelheid vervoeren.

3. Hoelang is het ADR certificaat geldig?

Het ADR certificaat is 5 jaar geldig. Het vervoer van gevaarlijke stoffen mag je dus 5 jaar uitvoeren. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingscursus worden gevolgd en een verlengingsexamen worden afgelegd. Daarna is het certificaat weer voor 5 jaar geldig.

4. Hoelang duurt de ADR basis cursus?

De ADR basis cursus duurt 2 dagen. Na deze 2 dagen kun je het examen maken. Mocht je het examen halen dan mag je 5 jaar gevaarlijke stoffen vervoeren.

5. Geldt de ADR basis cursus als nascholing voor Code95?

De beroepschauffeur kan de uren van de ADR cursus ook laten meetellen voor de verplichte nascholing ten behoeve van de code 95 op het rijbewijs De waarde van de nascholing bedraagt 14 uur in totaal.

6. Welke onderwerpen worden in de ADR cursus behandeld?

 •     Voorschriften
 •     Gevarenklassen
 •     Etiketten
 •     Diverse gevaarsaanduidingen
 •     Veiligheidsvoorschriften en beschermingsmiddelen
 •     Brandbestrijding

7. Welke gevaarlijke goederen mag ik vervoeren met een ADR certificaat?

Met het ADR certificaat mag je gevaarlijke stoffen en goederen over de weg vervoeren. De meest voorkomende soorten gevaarlijke stoffen en goederen zijn:

 • Explosieven
 • Ontvlambare vloeistoffen
 • Ontvlambare vaste stoffen
 • Oxiderende stoffen
 • Giftige stoffen
 • Gassen onder druk

8. Wat kost een ADR cursus?

Dit is variërend per opleidingsinstituut. Tegenwoordig is de prijs tussen de €400 en €600.

Bij BACE Academy hanteren we de volgende scherpe prijzen.

9. Uit hoeveel vragen bestaat het ADR examen?

Het ADR-Basis examen duurt 45 minuten en bestaat uit 25 ADR vragen (15 gesloten vragen algemeen en 2 cases met elk 5 gesloten vragen). Je bent geslaagd voor het ADR-Basis certificaat wanneer je 18 of meer vragen goed hebt beantwoord. Na het examen zie je de uitslag meteen op het scherm verschijnen. Je weet dus meteen of je geslaagd bent.

10. Waar kan in de ADR cursus volgen?

De ADR cursus kan bij ons op locatie in Vianen gegeven worden. Daarnaast kan de ADR cursus ook op jouw locatie gegeven worden. Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

Is je vraag nog steeds niet beantwoord?

Dan kun je nog altijd met onze Yannick bellen