Wat is het ADR certificaat en waarom is het belangrijk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?

Wil je een ADR certificaat halen, maar weet je nog niet precies wat het inhoudt en waarom het behalen van zo een certificaat van belang is? In dit artikel geven wij jou een introductie van ADR, de definitie, het nut en het belang ervan.

ADR wat is dat?

ADR is een vereiste certificering voor chauffeurs die gevaarlijke goederen/stoffen over de weg vervoeren. ADR staat voor een overeenkomst die regels en voorschriften vastlegt voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, brandbare vloeistoffen en gassen. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer lezen over deze overeenkomst.

Wat betekent ADR?

ADR is een afkorting van de Franse zin ‘Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route’. In het Nederlands betekent dat ‘Europese Overeenkomst betreffende het Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen’.

Wat is het ADR certificaat?

Met een ADR certificaat toon je als chauffeur aan dat je kennis en vaardigheden hebt over onderwerpen zoals het identificeren van gevaarlijke stoffen, voorschriften en regels omtrent het vervoeren van gevaarlijke stoffen, diverse gevaarsaanduidingen, beschermingsmiddelen, brandbestrijding en voorschriften voor verpakking en etikettering.

Waarom is een ADR certificaat halen belangrijk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?

Als je als chauffeur gevaarlijke goederen over de weg wil vervoeren, dan is het hebben van een ADR certificaat vereist. Ben je geen chauffeur, maar wel betrokken bij het verpakken, het laden, lossen en documenteren van gevaarlijke goederen, dan moet je ook een ADR certificaat halen.

Je zou een ADR certificaat kunnen halen om de volgende redenen:

Het een wettelijke vereiste is
Het vervoeren van gevaarlijke goederen is een risicovol beroep waar internationale en nationale wetten en regels voor zijn vastgelegd. Met een ADR certificaat toon je aan dat je hiervan op de hoogte bent en veilig kan handelen.

Het van belang is voor je eigen veiligheid en die van anderen
Het vervoeren van gevaarlijke goederen brengt risico’s met zich mee. Door het volgen van een training beschik je over de kennis en vaardigheden om bepaalde risico’s te minimaliseren, herkennen en ermee te kunnen handelen.

Het je carrièremogelijkheden biedt
Veel werkgevers geven de voorkeur aan chauffeurs die al een ADR certificaat hebben behaald. Het vergroot dus ook je baankans.

Het van belang is voor milieubescherming
Als een ongeval zich voordoet dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor het milieu. Tijdens een ADR training leer je daarom ook over voorzorgsmaatregelen om lekkages en verontreiniging te voorkomen, en de impact op het milieu te minimaliseren.

adr certificaat halen, adr, adr vervoer gevaarlijke stoffen, adr training, adr opleiding, adr cursus

Waar kan ik een ADR certificaat halen?

Ben je overtuigd van het nut van een ADR certificaat, en heb je besloten om er een te behalen? Neem dan eens een kijkje op onze ADR opleidingspagina. Ons is verteld dat we mooie prijzen hanteren en dat we goed les kunnen geven.

Voor onze zakelijke klanten die bijvoorbeeld meerdere werknemers willen inschrijven kunnen we een passende offerte maken. Tevens kunnen wij een ADR training op locatie geven.

ADR bij BACE Academy

Hoelang is een ADR certificaat geldig?

Het ADR certificaat is 5 jaar geldig. Voordat het ADR certificaat vervalt dien je een herhalingscursus gevolgd te hebben. Hierbij leg je ook weer opnieuw een examen af. Het nieuwe certificaat gaat dan in zodra het oude ADR certificaat verloopt.

Heb jij nog onbeantwoorde vragen?

Dan kun je altijd nog met onze Emiel of Joyce bellen!