Veiligheidstrainingen Grondverzet

Wil je grondverzet machinist worden? Wij bieden twee opleidingen aan waarin je binnen 1 dag wordt opgeleid tot een bekwame machinist.

Graafmachine

1 dag, in-company

Shovel/wiellader

1 dag, in-company

Veiligheidstraining (mini) Graafmachine

De graafmachine is één van de hulpmiddelen die we steeds vaker in diverse bedrijfstakken tegenkomen. Zoals in de bosbouw- en wegenbouw, de agrarische sector en sloperijen. Zeker in combinatie met allerlei verschillende accessoires kan de graafmachine multifunctioneel worden gebruikt. De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de chauffeur/machinist worden steeds strenger.

In de Arboregelgeving is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold. Zodat de veiligheid en gezondheid die verband houden met zijn arbeid voldoende is gegarandeerd.

Inhoud

In deze veiligheidstraining wordt aandacht besteed aan het opstellen en bedienen van de graafmachine maar ook de stabiliteit, belastbaarheid en het hydraulisch systeem zijn belangrijke aandachtspunten. De nadruk van de training ligt op het aspect veiligheid.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

De lestijden worden in onderling overleg bepaald.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

 

Offerte aanvragen

Veiligheidstraining shovel/wiellader

Om het werken met bulkvoorraden mogelijk te maken, worden verschillende soorten shovels/wielladers ingezet. Het werken met deze machines en de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de machine, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de shovel, met alle gevolgen van dien. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbowet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Shovels mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van de shovel en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Inhoud

Tijdens deze veiligheidstraining die staat voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

De training bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. De training is praktijkgericht, dit wil zeggen dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden te ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer. Tevens voldoet u middels deze unieke trainingsdag aan Art. 8 Arbowet. (bijscholen en voorlichten van werknemers m.b.t. veiligheid en gezondheid).

Leslocatie

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

 

Offerte aanvragen

Examen

De theorie wordt getoetst d.m.v. meerkeuzevragen. De bedieningsvaardigheden worden door de docent beoordeeld.

Wat is grondverzet?

Met grondverzet worden werkzaamheden in de grond-, water- en wegenbouw bedoeld. De grondverzetwerkzaamheden worden uitgevoerd met grondverzetmachines zoals een shovel, wiellader of graafmachine. Onze veiligheidstraining voor shovel, wiellader of graafmachine is een basis voor een veilige en efficiënte werkomgeving. De trainingen voldoen aan de eisen die de Arbo-wet omschrijft (in AI-14 en AI-17).

Waarom is het volgen van een grondverzet machinist opleiding belangrijk?

Vanuit de Arbowet worden bedrijven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu verplichtingen opgelegd. Bij BACE Academy ben je aan het juiste adres voor opleidingen en advies op het gebied van bedrijfsveiligheid.

Elke organisatie dient hun medewerkers goed te onderrichten. Met een geldig certificaat in het bezit, kan er goed aangetoond worden dat men bewust is van alle veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden bij het rijden op een graafmachine, shovel of wiellader.

Na het volgen van een van de grondverzet opleidingen, voor het veilig omgaan met het voertuig, ben je op de hoogte van de Arboregels met betrekking tot het gebruiken van een grondverzet voertuig in de praktijk. Onze grondverzet opleidingen bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. Indien je beide onderwerpen haalt, ontvang je van ons een certificaat en een veiligheidspas.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor een grondverzet machinist opleiding? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

Grondverzet opleiding bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

STAP-budget

Je kan het STAP-budget gebruiken voor onze grondverzet machinist opleidingen. Dit betekent dat je je certificaat geheel kosteloos kunt behalen.

Meer informatie over het STAP-budget