Cursus wiellader, shovel cursus, shovel opleiding, shovel certificaat, wiellader certificaat, wiellader opleiding

Veiligheidstraining Shovel/Wiellader

Wil je je shovel certificaat halen? Volg dan bij BACE Academy de Shovel opleiding en behaal je certificaat in 1 dag.

Prijs

Op basis van offerte

Duur

In onderling overleg

Locatie

In-company

Inhoud

Tijdens deze veiligheidstraining die staat voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

De training bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. De training is praktijkgericht, dit wil zeggen dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden te ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer. Tevens voldoet u middels deze unieke trainingsdag aan Art. 8 Arbowet. (bijscholen en voorlichten van werknemers m.b.t. veiligheid en gezondheid).

Examen

De theorie wordt getoetst d.m.v. meerkeuzevragen. De bedieningsvaardigheden worden door de docent beoordeeld.

Leslocatie

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Data en tijd

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

 

Prijs

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

De opleiding voor het behalen van je Shovel certificaat

Om het werken met bulkvoorraden mogelijk te maken, worden verschillende soorten shovels/wielladers ingezet. Het werken met deze machines en de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de machine, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de shovel, met alle gevolgen van dien. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden. Een shovel certificaat is daarom van groot belang.

De Arbowet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Shovels mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van de shovel en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Waarom het behalen van je Shovel certificaat van belang is

De shovel is één van de hulpmiddelen die we steeds vaker in diverse bedrijfstakken tegenkomen. Zoals in de bosbouw- en wegenbouw, de agrarische sector en sloperijen. Zeker in combinatie met allerlei verschillende accessoires kan de shovel multifunctioneel worden gebruikt. De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de chauffeur/machinist worden steeds strenger.

In de Arboregelgeving is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold. Zodat de veiligheid en gezondheid die verband houden met zijn arbeid voldoende is gegarandeerd.

Shovel certificaat kosten

We maken graag een passende offerte voor je. Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Zakelijke klanten

Heb je meerdere werknemers die een Shovel certificaat willen behalen? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte.

Wat kost een Shovel certificaat

Voor deze cursus bepalen wij de prijs op basis van offerte.

Shovel certificaat behalen bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.