Cursus VIHB

12 locaties in Nederland voor een cursus VIHB

Cursus VIHB volgen? Op deze 12 locaties in Nederland is het mogelijk! Behaal jij jouw certificaat van bekwaamheid?

Locaties VIHB cursus in Nederland

 • Assen;
 • Breda;
 • Eindhoven;
 • Haarlem;
 • ‘s-Hertogenbosch;
 • Hoogeveen;
 • Roosendaal;
 • Rotterdam;
 • Venlo;
 • Vianen;
 • Weert;
 • Zwolle.
Locaties BHV training Pools

Bace Academy biedt de mogelijkheid om op 12 locaties verspreid in Nederland de VIHB cursus te volgen.

Wat is VIHB?

VIHB staat voor “Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afval”.

De cursus VIHB leidt op tot het vakdiploma afvalstoffen. Dit diploma geeft aan dat iemand voldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving, de technische aspecten en de praktische toepassingen van afvalstoffen. Het vakdiploma afvalstoffen wordt uitgegeven door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

De cursist dient zelf het examen aan te vragen bij en te betalen aan het CBR (0900-0210). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen.

Het vakdiploma afvalstoffen is met name van belang voor professionals die werkzaam zijn in de afval- en milieusector, zoals afvalinzamelaars, afvalverwerkers, milieukundig adviseurs en handhavers van de milieuwetgeving. Met het vakdiploma afvalstoffen kunnen zij aantonen dat zij beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om hun werk op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren.

Cursus VIHB

Wat houdt de cursus VIHB in?

De cursus heeft als algemeen leerdoel het overbrengen van basiskennis over afvalstoffenregelgeving. Tijdens deze cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 •     De Wet- en regelgeving rond registratie
 •     De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en categorie-indeling
 •     LAP, het Landelijk AfvalbeheersPlan
 •     Het melden en registreren van afvalstoffen
 •     Het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief
 •     EVOA, de EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen
 •     Opslag en vervoer van afvalstoffen
 •     Vergunningen en opslagvoorschriften
 •     De afvalboekhouding zoals de registratie, het systeem en de controle
 •     De kwaliteitsborging zoals het kwaliteitsmanagement, certificering en ISO-normen.

De cursus wordt afgesloten met een examen, welk bestaat uit circa 30 meerkeuzevragen.

Cursus volgen bij Bace Academy

Bij Bace Academy is het mogelijk om een VIHB cursus te volgen op 12 locaties of in-company. De training wordt door ervaren en praktisch ingestelde trainers verzorgd. Hierdoor sluit de cursus zo goed mogelijk aan op de daadwerkelijke pratijksituatie.

De cursus is mogelijk op alle 12 opleidingslocaties van BACE academy of in-company. Hier lees je meer over de VIHB cursus bij BACE Academy.

Cursus op locatie of in-company?

Een VIHB cursus wordt zowel op locatie als ook in-company verzorgd. Het voordeel van een in-company training is dat men direct in de omgeving zal trainen, waar ook de kennis toegepast dient te worden. Hierdoor zal de training nauwer aansluiten bij de praktijksituaties.

Bij Bace Academy verzorgen wij op 12 locaties in Nederland VIHB cursussen. Daarnaast bieden wij de cursus afvalstoffen ook op bedrijfslocatie aan.