Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB)

Wil je je Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB) halen? Volg bij BACE Academy de VIHB cursus en haal binnen 2 dagen je VIHB certificaat. De cursus heeft als algemeen leerdoel het overbrengen van basiskennis over afvalstoffenregelgeving.

Prijs

€635,-

Duur

2 dagen

Locaties

Opleidingslocaties en in-company

Inhoud

De cursus heeft als algemeen leerdoel het overbrengen van basiskennis over afvalstoffenregelgeving. Tijdens deze cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 •     De Wet- en regelgeving rond registratie
 •     De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en categorie-indeling
 •     LAP, het Landelijk AfvalbeheersPlan
 •     Het melden en registreren van afvalstoffen
 •     Het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief
 •     EVOA, de EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen
 •     Opslag en vervoer van afvalstoffen
 •     Vergunningen en opslagvoorschriften
 •     De afvalboekhouding zoals de registratie, het systeem en de controle
 •     De kwaliteitsborging zoals het kwaliteitsmanagement, certificering en ISO-normen.

 

Inschrijven

Leslocatie

Deze training kan in-company worden verzorgd.

Overige locaties

Bij voldoende inschrijvingen kan de cursus ook gegeven worden op hieronder genoemde locaties:

 • Vianen
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Arnhem
 • Alkmaar
 • Amsterdam
 • Assen
 • Eindhoven
 • Heerlen
 • Rotterdam
 • Weert

Lestijden & data

Lestijden

Twee dagen van 8.30 uur tot 16.00 uur

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

De cursus kost € 635,- (excl. btw en examenkosten).

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De cursist dient zelf het examen aan te vragen bij en te betalen aan het CBR (0900-0210). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude regeling zijn als volgt:

 • De eis van kredietwaardigheid is komen te vervallen.
 • Er zijn wijzigingen met betrekking tot de eis van vakbekwaamheid. Deze geldt nu alleen nog voor bedrijven die uitsluitend handelaar en/of bemiddelaar van afvalstoffen zijn.
 • Er zijn wijzigingen met betrekking tot de eis van betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid wordt aangetoond met een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Er wordt nu onderscheid gemaakt in de VOG: een voor natuurlijke personen (eenmanszaken) en een voor rechtspersonen.
 • De VIHB-registratie wordt in de toekomst voor onbepaalde tijd. Daartoe moet eerst het Besluit inzamelen afvalstoffen nog gewijzigd worden. Er komt dan wel een vijfjaarlijks controle. Als de gegevens uit de eerste aanvraag niet meer juist zijn wordt de registratie beëindigd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 februari 2012 bekendgemaakt dat de regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) is gewijzigd. De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie verzorgt in opdracht van het ministerie de registratie op de VIHB-lijst (vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen).

Wat is het Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB)?

Een vakdiploma afvalstoffen is een diploma dat aangeeft dat iemand voldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving, de technische aspecten en de praktische toepassingen van afvalstoffen. Het diploma wordt uitgereikt na het succesvol afronden van een opleiding of cursus op het gebied van afvalstoffen.

Het vakdiploma afvalstoffen is met name van belang voor professionals die werkzaam zijn in de afval- en milieusector, zoals afvalinzamelaars, afvalverwerkers, milieukundig adviseurs en handhavers van de milieuwetgeving. Met het vakdiploma afvalstoffen kunnen zij aantonen dat zij beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om hun werk op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren.

Het vakdiploma afvalstoffen wordt uitgegeven door verschillende instanties en organisaties, zoals de Stichting Vakopleiding Afvalbeheer (SVA) en het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). De exacte eisen en inhoud van de opleidingen en cursussen kunnen verschillen per instantie, maar over het algemeen omvatten zij onderwerpen als afvalsoorten, -stromen en -verwerking, wet- en regelgeving, transport en logistiek, veiligheid en milieuaspecten.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor de VIHB cursus? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

VIHB cursus bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

Bijzonderheden

Bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg, (afgegeven door de NIWO) worden geacht aan de eisen te voldoen en hoeven dus niet opnieuw hiervoor het examen af te leggen. Zij kunnen direct een aanvraag indienen bij de NIWO voor opname op de lijst.