Aanvraag niwo vergunning chauffeur in wagen

Hoe vraag je een NIWO vergunning aan?

Hoe werkt de aanvraag voor een NIWO vergunning? Lees vooral verder! In dit artikel leggen wij jou uit hoe het in z’n werk gaat.

Wat is NIWO vergunning?

Een Eurovergunning, ook wel NIWO vergunning genoemd, is een vergunning die bedrijven in de transportsector nodig hebben om goederenvervoer over de weg te mogen uitvoeren binnen de Europese Unie (EU). De vergunning is verplicht voor transportbedrijven die vrachtwagens met een laadgewicht van meer dan 500kg inzetten voor goederenvervoer.

Je leest meer informatie over de NIWO vergunning ins ons artikel “NIWO diploma – jouw vragen beantwoordt”.

Aanvraag NIWO vergunning

Voorwaarden aanvraag NIWO vergunning

Er worden vier voorwaarden door de NIWO gesteld:

 1. Vakbekwaamheid;
 2. Reële vestiging;
 3. Financiële draagkracht;
 4. Betrouwbaarheid.

Onderstaand vind je een concretere uitleg van elke voorwaarden.

Vakbekwaamheid

Een onderneming moet een vervoersmanager hebben die vakbekwaam is. Dit wordt aangetoond met het vakdiploma voor ondernemer in het goederenvervoer over de weg. Dit vakdiploma kan behaald worden door het volgen van de opleiding Ondernemersdiploma bij Bace Academy en het afleggen van zes examens bij het CBR. Bij BACE Academy is zowel klassikale les als zelfstudie mogelijk.

Meer informatie vind je hier.

Reële vestiging

De onderneming voldoet aan de onderstaande zaken:

 • Onderneming voert economisch activiteiten van het goederenvervoer uit vanaf een feitelijke vestiging in Nederland;
 • De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Onderneming beschikt over minimaal één voertuig waarmee het goederenvervoer wordt gedaan.

Meer informatie vind je hier.

Financiële draagkracht

De onderneming moet diverse financiële stukken aandragen, onder andere:

 • Samenstellingsverklaring;
 • Jaarrekening van de voorafgaande 2 jaren of voorafgaand jaar;
 • (Openings)balans, eventueel aangevuld met een vermogensopstelling of de meest recente jaarcijfers.

Tevens dient een onderneming aantoonbaar voldoende financiële draagkracht te hebben. Het risicodragend vermogen moet € 9.000 zijn bij de inzet van één voertuig. Voor elk volgend voertuig komt daar € 5.000 bij. Het risicodragend vermogen bestaat uit het eigen vermogen, eventueel aangevuld met overwaarde en/of een achtergestelde lening.

Meer informatie vind je hier.

Betrouwbaarheid

Men moet aantoonbaar betrouwbaar zijn. Dit kan worden aangetoond middels een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring mag ten tijde van de aanvraag slechts twee maanden oud zijn.

Het type VOG dat aangevraagd dient te worden is afhankelijk van het soort onderneming. Zie onderstaand een uitleg:

 • De eigenaar van een eenmanszaak moet een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen, in de lidstaat waar de eigenaar woont.
 • Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals BV of VOF, moet een VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen: zowel de onderneming, als haar bestuurders / vennoten worden gescreend. Voor een VOG RP wordt een bestuurder/vennoot met een buitenlandse nationaliteit niet gescreend. Er moet aanvullend een VOG NP worden aangevraagd in de EU-lidstaat waar deze persoon woont (bijv. Nederland).
 • Als er een vervoersmanager is aangetrokken, dan moet voor deze persoon aanvullend een VOG NP worden aangevraagd, in de EU-lidstaat waar de vervoersmanager woont.   

Meer informatie vind je hier.

Aanvraag niwo vergunning chauffeur in wagen

Aanvraag NIWO vergunning

Een NIWO vergunning kan men hier aanvragen via de website van NIWO.

Voorbereiding

Voor de aanvraag dient men de volgende stukken gereed te hebben:

 • Vakdiploma van vervoersmanager (het behaalde ondernemersdiploma);
 • Verklaring Omtrent het Gedrag van maximaal 2 maanden oud;
 • Diverse financiële stukken, zoals bijvoorbeeld de balans en samenstellingsverklaring NBA;
 • Eventuele arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst van vervoersmanager.

Op de website van NIWO kun je aanvullende informatie vinden over de benodigde stukken.

Behandeltermijn

Zodra alle gegevens voor de beoordeling van de aanvraag zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de NIWO staat, is de NIWO verplicht om binnen 8 weken te beslissen op de aanvraag. Als er stukken ontbreken dan wordt de behandeltermijn opgeschort (stilgezet), totdat de NIWO de stukken ontvangt.

Aantonen vakbekwaamheid middels ondernemersdiploma

Voor het vakdiploma moet u zes examens afleggen bij het CBR. Als voorbereiding voor de examens verzorgt Bace de opleiding Ondernemersdiploma, deze bestaat uit zes losse modules, elke module refereert naar één examen.

De modules voor de opleiding Ondernemersdiploma zijn:

 • Financieel management
 • Calculatie
 • Bedrijfsmanagement
 • Personeelsmanagement
 • Wegvervoer goederen 1
 • Wegvervoer goederen 2

De opleiding is zowel klassikaal als middels zelfstudie te volgen.