NIWO diploma – jouw vragen beantwoordt

NIWO diploma vragen? Wij beantwoorden al jouw vragen met betrekking tot het ondernemersdiploma en de NIWO vergunning in dit artikel!

Niwo opleiding transport

Wat is NIWO opleiding en certificaat?

Wat is het NIWO diploma?

Antwoord: Het NIWO diploma is een certificaat dat aantoont dat de houder ervan voldoet aan de wettelijke eisen om goederenvervoer over de weg te mogen uitvoeren in Nederland.

Een Eurovergunning, ook wel NIWO vergunning genoemd, is een vergunning die bedrijven in de transportsector nodig hebben om goederenvervoer over de weg te mogen uitvoeren binnen de Europese Unie (EU). De vergunning is verplicht voor transportbedrijven die vrachtwagens met een laadgewicht van meer dan 500kg inzetten voor goederenvervoer.

De NIWO vergunning is ingevoerd om de veiligheid op de Europese wegen te waarborgen en de concurrentie tussen transportbedrijven eerlijk te laten verlopen. Bedrijven die deze vergunning willen verkrijgen, moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden op het gebied van financiën, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Om in aanmerking te komen voor de Eurovergunning moeten bedrijven onder andere aantonen dat zij beschikken over voldoende financiële middelen om hun bedrijfsvoering op een verantwoorde manier uit te voeren en dat zij over de benodigde vakbekwaamheid en betrouwbaarheid beschikken. Ook moeten zij voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzekeringen en belastingen.

De Eurovergunning wordt afgegeven door de nationale overheid van het land waar het transportbedrijf gevestigd is en is geldig in alle EU-lidstaten.

Wanneer NIWO diploma nodig?

Wie heeft een NIWO diploma nodig?

Antwoord: Iedereen die beroepsmatig goederen vervoert over de weg in Nederland heeft een NIWO diploma nodig.

Voorwaarden NIWO diploma?

Welke eisen zijn er verbonden aan het behalen van een NIWO diploma?

Antwoord: Om een NIWO diploma te behalen moet de kandidaat aantonen dat hij/zij voldoet aan de vakbekwaamheidseisen voor het vervoeren van goederen over de weg in Nederland.

Voor de aanvraag bij NIWO moet een vakdiploma voor ondernemer in het goederenvervoer overlegd worden. Voor het vakdiploma moet u zes examens afleggen bij het CBR. Als voorbereiding voor de examens verzorgt Bace de opleiding Ondernemersdiploma, deze bestaat uit zes losse modules, elke module refereert naar één examen.

De modules voor de opleiding Ondernemersdiploma zijn:

 • Financieel management
 • Calculatie
 • Bedrijfsmanagement
 • Personeelsmanagement
 • Wegvervoer goederen 1
 • Wegvervoer goederen 2

De opleiding is zowel klassikaal als middels zelfstudie te volgen.

Voor het aanvragen van de NIWO vergunning heb je de volgende documenten nodig:

 • Vakdiploma’s CBR voor alle zes de modules;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag, maximaal 2 maanden oud;
 • Financiële stukken;
  * Bij een nieuw bedrijf: (Openings-)balans of vermogensopstelling + samenstellingsverklaring NBA, NOAB of RB
  * Bij een bestaand bedrijf: Jaarcijfers 2022 (tot 1-10-2023 mag 2021 nog) of vermogensopstelling + samenstellingsverklaring NBA, NOAB of RB
 • Als er een vervoersmanager met vakdiploma is aangetrokken bij het bedrijf;
  * Intern: als werknemer in dienst: arbeidsovereenkomst +VOG NP + vakdiploma (+ verklaring inbreng vakbekwaamheid)
  * Extern: is ingehuurd: managementovereenkomst + VOG NP + vakdiploma (+ verklaring inbreng vakbekwaamheid)
 • Soms zijn meer stukken nodig. Dit hangt af van uw situatie. De behandelaar van uw aanvraag stuurt u per e-mail een verzoek voor aanvullende stukken.

NIWO diploma halen?

Hoe kan ik een NIWO diploma behalen?

Antwoord: Een NIWO diploma kan behaald worden door het succesvol afronden van een opleiding Ondernemersdiploma bij BACE en door het afleggen van zes examens bij het CBR.

Voor het aanvragen van de bijhorende NIWO vergunning kan men terecht bij NIWO. Hiervoor dient ment aan de bovengenoemde voorwaarden te voldoen.

Hoe lang duurt NIWO opleiding?

Hoe lang duurt een NIWO opleiding?

Antwoord: Bij BACE Academy heb je de optie om de opleiding klassikaal of middels zelfstudie te volgen. Bij zelfstudie kan de cursist kiezen tussen een volledige digitale variant of een combinatie van digitaal met het toesturen van het lesmateriaal per post.

Bij een klassikale opleiding zijn er zes contactdagen. Aansluitend kan een cursist thuis meerdere proefexamens maken, ter voorbereiding op de examens bij het CBR.

Bij een zelfstudie opleiding kan de cursist zelf bepalen in welk tempo hij de modules doorloopt. De studiedruk is gelijk aan die van een klassikale opleiding, alleen de indeling van de tijd is naar eigen inzicht.

De examens bij het CBR duren elk 60 minuten.

NIWO vergunning kosten

Hoeveel kost een NIWO?

Antwoord:

Opleiding ondernemersdiploma bij BACE

Klassikaal:

 • Prijs per losse module: € 650,- (incl. lesmateriaal en examenkosten, maar excl. btw)
 • Totaalprijs: € 3.500,00 (incl. lesmateriaal en examenkosten, maar excl. btw)

Zelfstudie:

 • Prijs per losse module: € 355,- (incl. lesmateriaal, maar excl. examenkosten en btw)
 • Totaalprijs: € 1.995,- (incl. lesmateriaal, maar excl. examenkosten en btw)

Zelfstudie digitaal:

 • Prijs per losse module: € 325,- (incl. lesmateriaal, maar excl. examenkosten en btw)
 • Totaalprijs: € 1.695,- (incl. lesmateriaal, maar excl. examenkosten en btw)

Klassikale examentraining: €175,- excl. btw

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Meer informatie over de opleiding vind je hier: https://bace.nl/opleidingen/ondernemersdiploma-goederenvervoer

Examenkosten CBR

 • Examen bedrijfsmanagement: €140,95
 • Examen calculatie goederen: €164,50
 • Examen financieel management: €164,50
 • Examen personeelsmanagement: €140,95
 • Examen wegvervoer goederen 1: €140,95
 • Examen wegvervoer goederen 2: €140,95

Meer informatie over de examens vind je hier: https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/nl/ondernemers/goederenvervoer.htm

Aanvraagkosten NIWO vergunning

Behandelkosten

 • Nieuwe vergunning: €235,-
 • Verlening: €120,-

Aanvullend betaal je €25,- per vergunningsbewijs. Daarnaast betaal je elk halfjaar een heffing over het aantal geldige vergunningbewijzen in je bezit op peildatum 1 juli en 1 januari.

Meer informatie over de NIWO vergunning vind je hier: https://www.niwo.nl/nl/producten/vergunning-wegvervoer/eurovergunning/

NIWO Vakdiploma

Wanneer NIWO vergunning nodig?

Wat zijn de voordelen van een NIWO diploma?

Antwoord: Een NIWO diploma toont aan dat de houder ervan voldoet aan de wettelijke eisen om goederenvervoer over de weg te mogen uitvoeren in Nederland. Dit kan helpen bij het verkrijgen van opdrachten en vergunningen.

Zijn er verschillende soorten NIWO diploma’s?

Antwoord: Ja, er zijn verschillende soorten NIWO diploma’s, afhankelijk van het type transport dat wordt uitgevoerd. Zo zijn er diploma’s voor nationaal transport, internationaal transport en eigen vervoer.

NIWO vergunning verhuren

Kan ik mijn NIWO vergunning verhuren?

Antwoord: Nee, het is niet toegestaan om je NIWO-vergunning te verhuren. De NIWO-vergunning is een persoonsgebonden vergunning die wordt verleend aan een transportondernemer die voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële middelen. De vergunning is dus specifiek gebonden aan de persoon en het bedrijf waarvoor de vergunning is verleend.

Als je als transportondernemer niet langer gebruik wilt maken van je NIWO-vergunning, kun je ervoor kiezen om deze in te leveren of in te trekken. Het is niet toegestaan om de vergunning over te dragen aan een andere persoon of bedrijf. Als je wilt dat iemand anders de transportactiviteiten onder jouw vergunning uitvoert, kan dat alleen als die persoon in dienst is bij jouw bedrijf en zelf voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële middelen.

Beroepsvervoer goederen certificaat

NIWO vergunning verlengen

Hoe lang is een NIWO diploma geldig?

Antwoord: Een NIWO diploma is 5 jaar geldig. Daarna moet de houder ervan opnieuw aantonen dat hij/zij voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.

Hoe kan ik mijn NIWO diploma verlengen?

Antwoord: Om een NIWO diploma te verlengen, moet de houder ervan opnieuw aantonen dat hij/zij voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. Dit kan door het volgen van bijscholing of het opnieuw afleggen van het examen. Meer informatie over het verlengen van de NIWO vergunning lees je op de website van NIWO.

Wat gebeurt er als mijn NIWO diploma verloopt?

Antwoord: Als een NIWO diploma verloopt en niet opnieuw wordt aangevraagd, mag de houder ervan niet langer goederenvervoer over de weg uitvoeren in Nederland.

Zonder NIWO vergunning rijden

Wat als je geen NIWO vergunning hebt? Zijn er sancties verbonden aan het niet hebben van een NIWO diploma?

Antwoord: Ja, als iemand zonder geldig NIWO diploma goederenvervoer over de weg uitvoert in Nederland, kan dat leiden tot boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *