Hoe kan een veiligheids training bijdragen aan het verminderen van arbeidsongevallen

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen gewond raken of overlijden. Het volgen van een veiligheids training kan een essentiële rol spelen bij het voorkomen van noodsituaties en daarmee het verminderen van arbeidsongevallen. Het is daarom ook van essentieel belang om werknemers veiligheidsmaatregelen te onderrichten. In dit artikel vertellen wij hoe en waarom het volgen van veiligheidstrainingen bijdragen aan het verminderen van ongevallen op de werkvloer.

Wat is een arbeidsongeval?

Een gebeurtenis op het werk of in werktijd die leidt tot de dood of schade aan de gezondheid van werknemers met verzuim als gevolg. Een arbeidsongeval kan plaatsvinden in een bedrijf, in een instelling, op een bouwlocatie of bij het werken aan de weg.

Hoe kan een veiligheids training arbeidsongevallen verminderen?

Veiligheidstrainingen dragen bij aan het bewustzijn over potentiële gevaren en leren werknemers hoe ze risico’s op de werkvloer kunnen identificeren en vermijden. Zoals eerder al benoemd spelen ze een essentiële rol in het veiliger maken, en behouden, van werkomgevingen met een verhoogde risicopotentie. Hieronder benoemen we vijf manieren waarop veiligheidstrainingen kunnen bijdragen aan het verminderen van arbeidsongevallen:

1. Bewustwording

Doordat werknemers gevaren leren begrijpen, leren ze ook hoe ze risico’s kunnen herkennen en ernaar kunnen handelen om arbeidsongevallen te voorkomen. Het is daarom van groot belang om werknemers bewust te maken aan de mogelijke gevaren die op de werkvloer kunnen plaatsvinden.

2. Kennis en vaardigheden

Door het leren veilig werken en omgaan met bepaalde machines, apparatuur, gereedschappen en gevaarlijke stoffen kunnen arbeidsongevallen verminderd worden. Het volgen van correcte procedures kunnen werknemers ongelukken voorkomen. Het is daarom van groot belang om werknemers goed te onderrichten die dagelijks werken met gevaarlijke apparatuur, machines of stoffen.

3. Risicobeheer

Doordat werknemers in staat zijn om potentiële risico’s op de werkplek te identificeren en te beoordelen kunnen arbeidsongevallen verminderd worden. Tijdens een veiligheidstraining leren ze risicovolle situaties te vermijden, maar ook welke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid continu te waarborgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het naleven van veiligheidsprocedures.

4. Cultuur van veiligheid

Door het creëren en waarborgen van een veilige organisatiecultuur kunnen arbeidsongevallen verminderd worden. Ook is het van belang om een veilige cultuur bij werknemers te blijven benadrukken om hen zo aan te moedigen veiligheid serieus te nemen, maar ook om de verantwoordelijkheid te nemen om voor hun eigen en elkaars veiligheid te zorgen.  

5. Reacties op noodsituaties

Door een veiligheidstraining te volgen worden werknemers bijgeleerd hoe ze snel en adequaat kunnen reageren als een noodsituatie zich voordoet. Veiligheidstrainingen omvatten vaak instructies over hoe te handelen als bijvoorbeeld een brand of andere medische noodgevallen zich voordoen.

Welke arbeidsongevallen moeten gemeld worden?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten arbeidsongevallen direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld. Arbeidsongevallen moeten worden gemeld als:

  • Er sprake is van blijvend letsel;
  • Het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van een ongeval;
  • Het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen wordt.
veiligheids training, veiligheidstrainingen, veiligheidstraining, veilig werken

Onze top 10 veiligheidstrainingen die elke werknemer zou moeten volgen

In dit artikel benoemen wij een top 10 van veiligheidstrainingen die elke werknemer zou moeten volgen. BACE Academy is specialist in veiligheidstrainingen zoals VCA, ADR, Vorkheftruck en Reachtruck, veilig werken met gevaarlijke stoffen, BHV en nog veel meer.

In-company veiligheids training

Bij BACE Academy zijn we erg flexibel als het gaat om opleiden. Zo hebben we twee eigen opleidingslocaties in Vianen en ‘s-Hertogenbosch. Hier kun je terecht voor alle opleidingen. Daarnaast hebben wij de beschikking over tien andere opleidingslocaties die verdeeld zijn over heel Nederland. Maar wist je ook dat we alle trainingen in-company kunnen verzorgen? In dit artikel benoemen wij onze top 10 in-company cursussen.