VCA VOL Pools

VCA VOL training in het Pools

VCA VOL Pools behalen? Geen probleem bij BACE Academy! In één dag tijd heb jij jouw certificaat op zak, met een geldigheid van 10 jaar!

Wat is VCA VOL?

VCA VOL is een veiligheidscertificering gericht op operationeel leidinggevenden.

VCA is het certificeringssysteem dat in Nederland gebruikt wordt om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Bij vele organisaties is het verplicht om in het bezit te zijn van een VCA certificaat. Dit voornamelijk bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden op bedrijfs- of externe locaties.

De VCA VOL bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Het is mogelijk om online op achternaam en geboortedatum te verifiëren of iemand zijn VCA-VOL certificaat op zak heeft. Dat doe je hier.

VCA VOL in het Pools

Het is mogelijk om in Nederland het VCA-VOL certificaat te behalen in de Poolse taal. Bij BACE Academy wordt de training door ervaren en praktisch ingestelde trainers verzorgd. Hierdoor sluit de cursus zo goed mogelijk aan op de daadwerkelijke praktijksituatie.

Tijdsbesteding: 1 dag
Mogelijke lestijden:
– 08.00 tot 15.00 uur (15.30 uur examen op externe locatie)
– 10.00 tot 17.30 uur (19.00 uur examen)
– 08.30 tot 16.00 uur (examen op in te plannen moment)

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • De Arbowet
 • De Wet Milieugevaarlijke stoffen
 • De begrippen giftigheid, brand en explosie, geluid, elektriciteit, stralingen en trillingen
 • Arboverbetercyclus
 • Taak- en risicoanalyse en werkplan
 • Ergonomie op de werkplek

Alle lesonderwerpen zijn praktijkgericht. Je leert om veilig en verantwoord je werkzaamheden uit te voeren om risico’s tot een minimum te beperken.

VCA Pools geldig in Nederland

Bij BACE Academy is het mogelijk om jouw VCA certificaat in het Pools te behalen, met een geldigheid in Nederland. De training en het examen worden beide in het Pools verzorgd. Hierdoor is het mogelijk voor buitenlandse medewerkers om in hun eigen (vertrouwde) taal aan de eisen van het Nederlandse bedrijfsleven te voldoen. Na afloop ontvangt de cursist een Nederlands bewijs van bekwaamheid, geldig in Nederland. Dit certificaat is 10 jaar geldig.

Locaties voor training bij BACE Academy

Het is mogelijk om op 12 verschillende locaties in Nederland jouw VCA-VOL certificaat te behalen in het Pools:

 • Assen;
 • Breda;
 • Eindhoven;
 • Haarlem;
 • ‘s-Hertogenbosch;
 • Hoogeveen;
 • Roosendaal;
 • Rotterdam;
 • Venlo;
 • Vianen;
 • Weert;
 • Zwolle.

Tevens biedt BACE Academy de mogelijkheid tot het organiseren van een in-company training op eigen bedrijfslocatie. Het voordeel van een in-company training is dat men direct in de omgeving zal trainen, waar ook de kennis toegepast dient te worden. Hierdoor zal de training nauwer aansluiten bij de praktijksituaties.