Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport

Om de adviserende, controlerende en rapporterende taak te kunnen uitoefenen, moet de betrokken functionaris het vakbekwaamheidcertificaat ‘Veiligheidsadviseur’ hebben behaald. Via onze Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport cursus kun je je certificaat al binnen 2 dagen halen.

Prijs

Vanaf €695,-

Duur

2, 3, 4 of 5 dagen

Locaties

Opleidingslocaties en in-company

Inhoud

De cursus bestaat uit een gemeenschappelijk deel en de vervoersmodaliteit wegtransport (spoorvervoer en binnenvaart op aanvraag). Aan de hand van het cursusboek wordt de nog ontbrekende kennis m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen op peil gebracht waarna de cursist in praktijkcases leert om op snelle en accurate wijze om te gaan met de wetgeving en de structuur van het ADR. Alleen dan is de veiligheidsadviseur in staat zijn controlerende en adviserende taken uit te voeren. Ook wordt er aandacht besteed aan de inhoud van de verplichte jaarrapportage en verder:

 • Wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen.
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen.
 • Voorschriften voor verpakking, met inbegrip van IBC’s.
 • Tankvoorschriften.
 • Gevaarsetiketten en kenmerking van transportmiddelen.
 • Eisen m.b.t. de bouw en uitrusting van het transportmiddel.
 • Voorschriften voor het laden en lossen, transport en overige behandeling van de lading.
 • Documenten die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen nodig zijn.
 • Regels en beperkingen m.b.t. het vervoer.

 

Inschrijven

Leslocatie(s)

In Vianen. Bij voldoende aanmeldingen kan deze training ook op één van onze andere locaties gegeven worden:

 • Vianen
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Arnhem
 • Alkmaar
 • Amsterdam
 • Assen
 • Eindhoven
 • Heerlen
 • Rotterdam
 • Weert

In-company

Ook is het mogelijk deze cursus in-company te verzorgen.

Tijden & data

Lestijden

Twee, drie, vier of vijf dagen van 08.30 uur tot 16.00 uur en een examen.

Lesdata

In overleg

Prijzen

De prijs hangt af van het aantal lesdagen.

 • Tweedaagse cursus: €695,-
 • Driedaagse cursus: €795,-
 • Vierdaagse cursus: €895,-
 • Vijfdaagse cursus: €995,-

* Prijzen zijn exclusief btw, lesmateriaal en examenkosten.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

Om de adviserende, controlerende en rapporterende taak te kunnen uitoefenen, moet de betrokken functionaris het vakbekwaamheidcertificaat ‘Veiligheidsadviseur’ hebben behaald. Het certificaat is 5 jaar geldig binnen alle Europese lidstaten. Het examen wordt afgenomen door het CCV.

Er zijn 3 verschillende examens, ieder gebaseerd op één soort modaliteit, namelijk Weg, Spoor en Binnenvaart. Je kan in één modaliteit of in meerdere modaliteiten tegelijk examen doen. Voor iedere modaliteit wordt een apart certificaat afgegeven. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. In het jaar voor de vervaldatum kun je een verlengingstoets afleggen. Het examen bestaat uit een schriftelijk examen van 30 meerkeuzevragen en 10 meerkeuzevragen gekoppeld aan een case per modaliteit.

Verlenging

Bij BACE Academy kun je ook terecht voor een verlenging van je certificaat.

Volgens het ADR is het certificaat van veiligheidsadviseur 5 jaar geldig. Binnen één jaar vóór de vervaldatum kunt u een verlengingsexamen afleggen bij het CCV. Het nieuwe certificaat gaat in op de vervaldatum van het oude examen, dus niet op de examendatum.

Prijzen

De cursuskosten zijn momenteel in prijs verlaagd van € 528,- vóór € 489,00 (excl. btw, lesmateriaal en examenkosten).

De Europese Richtlijn (veiligheidsadviseur 96/35) stelt dat ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren of met dit vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden verrichten, over een veiligheidsadviseur moeten beschikken. De richtlijn geldt voor de vervoersmodaliteiten wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. Om de adviserende, controlerende en rapporterende taak te kunnen uitoefenen, moet de betrokken functionaris het vakbekwaamheidcertificaat ‘Veiligheidsadviseur’ hebben behaald. Het certificaat is 5 jaar geldig binnen alle Europese lidstaten. Het examen wordt afgenomen door het CCV.

Wat doet een Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport?

Een Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport (ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”) is een deskundige op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

De taak van de Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport is om ervoor te zorgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig en conform de geldende wet- en regelgeving verloopt. Dit omvat onder andere:

 • Het beoordelen van de risico’s verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen en het opstellen van veiligheidsinstructies en -procedures voor het laden, vervoeren en lossen van deze stoffen.
 • Het adviseren van de vervoerder en/of opdrachtgever over de juiste verpakking, labeling en documentatie van de gevaarlijke stoffen.
 • Het adviseren van de vervoerder over de juiste uitrusting en voorzieningen die nodig zijn om de gevaarlijke stoffen veilig te vervoeren.
 • Het bijhouden van de wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen en het geven van trainingen en instructies aan betrokken medewerkers.
 • Kortom, de Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid van mens en milieu bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor de Veiligheidsadviseur ADR Wegtransport cursus? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

Cursus bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.