Veiligheidstrainingen Hijsen

Wil je een veilig hijsen certificaat halen? Of een cursus autolaadkraan volgen? Bij BACE Academy kun je verschillende veiligheidstrainingen volgen en je certificaat binnen 1 dag halen. Je kunt bij ons terecht voor de volgende trainingen omtrent veilig hijsen:

Hijsen

1 dag, in-company

Autolaadkraan

1 dag, in-company

Bovenloopkraan

1 dag, in-company

Aanslaan van lasten

1 dag, in-company

Veilig hijsen

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van uw medewerkers op het spel.

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen (bovenloop- of portaalkraan) en nog niet in het bezit zijn van een certificaat.

Inhoud

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch onderdeel. Deze onderdelen zijn:

Theorie

 • Behandelen van lasten.
 • Arbowet, hijswerktuigen.
 • Maximale werkbelasting.

Praktijk

 • Gebruik van hulpmiddelen.
 • Veiligheidsaspecten.
 • Het verplaatsen van lasten.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 8.30 – 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

 

Offerte aanvragen

Veiligheidstraining autolaadkraan

De autolaadkraan is een van de hulpmiddelen om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. In combinatie met verschillende accessoires kan de autolaadkraan worden gebruikt voor het laden en lossen van bijvoorbeeld hout, zand en schroot.

Ieder jaar worden nog steeds honderden kranen verkocht, waarbij de hefvermogens van 45 ton geen uitzondering zijn. De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de chauffeur worden steeds strenger.

In de Arboregelgeving is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold. Tijdens de veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de autolaadkraanmachinist centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

Inhoud

De training is gericht op:

 •     De wettelijke eisen die aan de bestuurder gesteld worden.
 •     De gevaren van het werken met een autolaadkraan.
 •     Het voorkomen van onnodige risico’s.

In het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de autolaadkraan, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen, etc. In de tweede en eventuele opvolgende dagdelen wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. De bedieningsvaardigheden worden door de instructeur beoordeeld.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing van beroepschauffeursNeem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. De waarde van de nascholing bedraagt 7 uur.

 

Offerte aanvragen

Veiligheidstraining bovenloopkraan

De bovenloopkraan is één van de hulpmiddelen om het laden / lossen en het transporteren van lasten effectiever te laten verlopen en dat in combinatie met verschillende accessoires. De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de bediener worden steeds strenger.

In de Arboregelgeving is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold, zodat de veiligheid en gezondheid – die verband houden met zijn arbeid voldoende is gegarandeerd. Tijdens de veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

Inhoud

De training is gericht op:

 • De wettelijke eisen die aan de bediener gesteld worden.
 • De gevaren van het werken met een bovenloopkraan.
 • Het voorkomen van onnodige risico’s.

In het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan doelstellingenverantwoordelijkheidbelasten van de bovenloopkraanveiligheids– en gezondheidsvoorschriften, laden en lossenverplaatsen en hijsen van lasten. In de middagsessie wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. De bedieningsvaardigheden worden door de instructeur beoordeeld.

 

Offerte aanvragen

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen. Het verplaatsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden. Aan het verplaatsen van lasten zijn bepaalde risico’s verbonden. Een last kan tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen door:

 •     Het losschieten van de sluiting.
 •     Het verkeerd aanslaan van de last.
 •     Het kantelen van de machine.
 •     Het raken van obstakels.
 •     Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel.

Om de last aan te slaan maakt men o.a. gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. Bij het aanslaan van de hijslijst wordt samengewerkt met degene die de kraan of takel bedient. Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaamheden deskundig gebeuren.

Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden. Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie

 •     Wet-en regelgeving.
 •     Begrippen.
 •     Veilig aanslaan van lasten
 •     Werken met portofoon, hand- en armseinen.
 •     Gevaren en risico’s, werken op hoogte.

Praktijk

 •     Toepassen van veiligheidsregels.
 •     Preventie controle voor gebruik.
 •     Aanslaan van diverse goederen met behulp van diverse soorten aanslagmateriaal.
 •     Verplaatsen van goederen op simulatieafstanden.
 •     Praktische risico’s binnen de eigen arbeidsomstandigheden.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

 

Offerte aanvragen

Waarom is het volgen van een cursus veilig hijsen belangrijk?

Veel bedrijfsongevallen worden veroorzaakt door onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van jou en je collega’s op het spel.

Vanuit de Arbowet worden bedrijven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu verplichtingen opgelegd. Bij BACE Academy ben je aan het juiste adres voor opleidingen en advies op het gebied van bedrijfsveiligheid.

De werkgever moet technische en organisatorische maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen. Hij moet ook voorlichting en instructie geven over veilige werkwijzen en arbeidsmiddelen. Elke organisatie dient hun medewerkers goed te onderrichten. Met een geldig certificaat in het bezit, kan er goed aangetoond worden dat men bewust is van alle veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden bij het hijsen van objecten.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor een cursus veilig hijsen? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

Cursus veilig hijsen bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

STAP-budget

Je kan het STAP-budget gebruiken voor onze veilig hijsen cursussen. Dit betekent dat je je veilig hijsen certificaat geheel kosteloos kunt behalen.

Meer informatie over het STAP-budget