Veilig werken

Wil je een cursus veilig werken op hoogte volgen? Of wil je leren veilig werken langs de weg? Bij BACE Academy kun je terecht voor verschillende trainingen omtrent veilig werken. Zie hieronder ons aanbod:

Langs de weg

1 dag, in-company

Blusmiddelen

1 dag, Vianen en in-company

Tractiebatterij/laadruimte

1 dag, in-company

Op hoogte

1 dag, in-company

Veilig werken langs de weg

Werken aan of langs de weg, brengt risico’s met zich mee. Een wegwerker moet zich van die risico’s bewust zijn. Bovendien moet hij weten welke maatregelen hij moet nemen voor zijn eigen veiligheid en die van de weggebruiker.

Deze maatregelen staan in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) dat voor ieder werk langs de weg moet worden opgesteld. Na deze cursus kun je veilig werken langs de weg.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbowet / Arbobesluit
 • Arbeidsinspectie
 • Risico
 • Algemene veiligheidsvoorschriften
 • Wegmarkering / verkeersborden
 • Tekeninglezen

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De cursus wordt door middel van een theoretische en praktische toets afgesloten. Men ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. Waarde nascholing: 7 uur.

 

Offerte aanvragen

Niemand hoopt ooit geconfronteerd te worden met brand en de verstrekkende gevolgen daarvan. Toch kan het voorkomen dat je er mee te maken krijgt of dit nu thuis is of onder werktijd. Meestal buiten jouw eigen schuld, maar als je brand ontdekt, is je reactie medebepalend voor een goede afloop.

Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende ‘kleine blusmiddelen’: de brandhaspel, de diverse blustoestellen en de blusdeken. Elk voldoet aan specifieke eisen en normen. Voor een goede toepassing is het wel van belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is.

Inhoud

Blustraining leert om effectief te kunnen optreden. Goed onderhoud zorgt ervoor dat blusmiddelen ook na verloop van tijd nog feilloos hun werk doen. Tijdens deze praktijk- en theorietraining komen onder andere aan de orde:

 • Wat is brand en hoe onstaat het?
 • Hoe blus ik een beginnende brand?
 • Draagbare blustoestellen
 • Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen
 • Persoonlijke veiligheid
 • Vlampunt, ontbrandingstemperatuur
 • Explosiegrenzen
 • Mac-waarde (Maximaal Aanvaarde Concentratie) en adembescherming.

Het certificaat voor deze training is drie jaar geldig. Na deze tijd dien je de training weer opnieuw te volgen.

Leslocatie(s)

Vianen. Tevens is het mogelijk om deze training in-company te verzorgen.

Lestijden

Een dag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Lesdata

Op aanvraag.

Prijzen

In-company: prijs op offertebasis.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

 

Offerte aanvragen

Elke werknemer en werkgever heeft met veiligheid, gezondheid en welzijn te maken. De gevaren waarmee de medewerkers te maken hebben, hangen af van de werkzaamheden die zij verrichten. In veel gevallen zijn zij in meer of mindere mate blind voor deze gevaren.

Het kunnen onderkennen van de risico’s die aan de laadwerkzaamheden zijn verbonden is een factor die vanwege de nieuwe richtlijn steeds belangrijker wordt. Immers voordat je risico’s onderkend moet je onveilige situaties en onveilige handelingen herkennen.

Pas daarna kan bewust gekozen worden voor maatregelen, waarmee de gevolgen van de gevaren zoveel mogelijk worden weggenomen. Maatregelen zijn vanuit de wetgeving (Arbowet) een eis en beperken de kans op een ongeval. Een ongeval betekent altijd verlies. Daarnaast komt de vraag, wie verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk is, direct om de hoek kijken.

Inhoud

In deze training word je wegwijs gemaakt in het geheel aan normen en voorschriften die in de laadruimte van toepassing zijn. Je leert op praktische wijze deze normen te vertalen naar uw praktijksituatie.

Deze training is bestemd voor vorkheftruckchauffeurs, (onderhouds)monteurs, medewerkers in de werkplaats en van technische dienst. Daarnaast uiteraard voor personen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden geconfronteerd worden met vragen over de voorschriften die van kracht zijn op deze specifieke werkzaamheden (leidinggevenden).

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Een dagdeel in onderling overleg.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

 

Offerte aanvragen

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht zijn medewerkers op te leiden voor de taken welke hij/zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het werken op hoogte. Werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren dienen hiervoor doelmatig te zijn opgeleid en getraind. De Arbowet geeft aan dat boven de 2,5 meter doelmatige voorzieningen moeten worden getroffen om het risico tot vallen tot een aanvaardbaar minimum te reduceren.

Inhoud

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbo-wet: wetten, plichten en rechten.
 • Risico’s en preventie.
 • Draagbaar klimmaterieel.
 • Steigers en bouwliften.
 • Hoogwerkers.
 • Valbeveiliging, vangnetten en randbeveiliging.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

De lestijden worden in onderling overleg bepaald.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met een aantal meerkeuzevragen. Bij een voldoende resultaat ontvangen de cursisten een veiligheidscertificaat.

 

Offerte aanvragen

Waarom is het volgen van een veilig werken cursus belangrijk?

In Nederland gebeuren jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen die zo ernstig zijn dat werknemers moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. De meeste ongevallen zijn het gevolg van vallen van hoogte (32%), werken met machines (25%) en vallende objecten (13%).

Vanuit de Arbowet worden bedrijven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu verplichtingen opgelegd. Bij BACE Academy ben je aan het juiste adres voor opleidingen en advies op het gebied van bedrijfsveiligheid.

De werkgever moet technische en organisatorische maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen. Hij moet ook voorlichting en instructie geven over veilige werkwijzen en arbeidsmiddelen. Elke organisatie dient hun medewerkers goed te onderrichten. Met een geldig certificaat in het bezit, kan er goed aangetoond worden dat men bewust is van alle veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor een cursus veilig werken? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

Veilig werken cursus bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

STAP-budget

Je kan het STAP-budget gebruiken voor onze veilig werken cursussen. Dit betekent dat je je certificaat geheel kosteloos kunt behalen.

Meer informatie over het STAP-budget