Veiligheidstrainingen Overig Intern Transport

Wil je een EPT certificaat halen? Of een cursus Hoogwerker volgen? Bij BACE Academy kun je terecht voor verschillende intern transport cursussen. Wij bieden de volgende trainingen aan:

EPT

1 dag, Vianen en in-company

Stapelaar

1 dag, Vianen en in-company

Ladderlift

1 dag, in-company

Hoogbouwtruck

1 dag, in-company

Meeneemheftruck

1 dag, in-company

Orderpicktruck

1 dag, in-company

Hoogwerker

1 dag, in-company

Reachstacker

1 dag, in-company

Verreiker

1 dag, in-company

Veiligheidstraining Elektrische pallettruck

Bij het verzamelen van orders wordt steeds vaker gebruik gemaakt van gemechaniseerde hulpmiddelen, waarvan de orderverzameltruck en de elektrische pallettruck een goed voorbeeld zijn. Het werken met een dergelijk hulpmiddel brengt risico’s met zich mee. In deze training ligt de nadruk op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de arbeidsinspectie zijn geformuleerd.

In speciaal voor deze training ontwikkelde praktijkopdrachten wordt het veilig werken met de orderverzameltruck en de pallettruck geoefend.

Inhoud

De training is geheel gericht op de beroepspraktijk. Tijdens de training wordt er veel geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. De instructeurs zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en hebben hierdoor een optimale kennis van het vakgebied.

In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 •     Rijklaarcontrole
 •     Rijden met de pallet- en orderverzameltruck
 •     Veiligheids- en economische aspecten.

Leslocatie(s)

Vianen. Tevens is het mogelijk deze training in-company te verzorgen.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Prijzen

€180,-  (exclusief lesmateriaal, btw en CCV-kosten t.w.v. €27,50).

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuzevragen. De bedieningsvaardigheden worden door de instructeur beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat met bijbehorend pasje.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. De waarde van de nascholing bedraagt 7 uur.

Inschrijven                 Offerte aanvragen

Veiligheidstraining Stapelaar

In deze veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van stapelaars en overige technische voorzieningen. Dankzij de veiligheidstraining stapelaar kan men met een gestapelde heftruck met een gesteunde vork diverse pallets vervoeren.

In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden aangeleerd en getoetst.

Inhoud

Tijdens deze veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld. Daarnaast worden de volgende onderwerpen uitvoerig besproken:

 • Risico’s, preventie, verantwoordelijkheid, houding en mentaliteit
 • Definities, keuring, CE, onderdelen
 • Belasten van de stapelaar
 • Hydraulische systemen
 • Electrotractie en oplader
 • Laden en lossen van vrachtwagens
 • Inslaan van goederen en veilig gebruik van palletstellingen
 • Specifieke veiligheidvoorschriften voor de stapelaar
 • Ergonomische aspecten

De training bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. De training is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden te ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer.
Tevens voldoet de werkgever middels deze trainingsdag aan Art. 8 Arbowet, bijscholen en voorlichten van werknemers met betrekking tot de veiligheid en gezondheid.

Lesdata en locatie(s)

Vianen. Tevens is het mogelijk deze training in-company te verzorgen.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

Klik hier voor het volledige lesoverzicht.

Prijzen

€150,- (exclusief lesmateriaal en btw.).

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat met bijbehorend pasje.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. De waarde van de nascholing bedraagt 7 uur.

 

Inschrijven

 

Offerte aanvragen

Veilig werken met een Ladderlift/pannenlift

Deze cursus is bedoeld om de risico’s van een ladderlift of pannenlift te herkennen en te beoordelen. Daarnaast leert men op een veilige en verantwoorde wijze met deze machines te kunnen werken.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wet en regelgeving.
 • Soorten ladderliften of pannenliften.
 • Risico’s bij het werken met ladderliften of pannenliften.
 • Opbouwen van ladderliften of pannenliften (praktijk).
 • Werken met ladderliften of pannenliften.
 • Praktische oefening werken met een ladderlift of pannenlift.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Twee dagdelen in onderling overleg.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. Wanneer deze met voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Offerte aanvragen

Werken met een bovenbouwtruck/hoogbouwtruck brengt vele risico’s met zich mee. Na de cursus ‘veilig werken met de bovenbouwtruck/hoogbouwtruck’ beschik je over voldoende vaardigheden en kennis om de bovenbouwtruck/hoogbouwtruck veilig en verantwoord te besturen, en kun je efficiënt en zorgvuldig omgaan met goederen.

De cursus is bestemd voor personen die als bovenbouwtruckbestuurder of als hoogbouwtruckbestuurder werkzaam (willen) zijn en voor bedrijven die aan de ISO-normen willen (blijven) voldoen. Onze cursus voldoet geheel aan de eisen die de Arbo-wet stelt.

Inhoud

Theorie

 • Veiligheidsaspecten Arbo informatieblad 14
 • Elementaire technische Kennis
 • Begrippen van de bovenbouwtruck
 • Algemene eisen
 • Lastdiagram
 • Verkeersregels
 • Pallets en verpakkingen.

Praktijk

 • Werkinzicht, schade
 • Veiligheid en ongevallenpreventie
 • Bediening handels
 • Achteruitrijden met hoge last
 • Stellingen
 • Draaipunt
 • Verwerken van pallets.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

De lestijden worden in onderling overleg bepaald.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte van een aantal meerkeuzevragen.

Offerte aanvragen

Veiligheidstraining Meeneemheftruck

Ben je ervan op de hoogte dat er ongevallen voorkomen, omdat de gebruikers niet opgeleid zijn voor de meeneemheftruck? Hecht je waarde aan veiligheid?

Chauffeurs moeten steeds vaker ter plekke hun lading laden en/of lossen. Daarbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de meeneemheftruck. Tijdens de veiligheidstraining meeneemheftruck leer je alle handelingen die komen kijken bij het gebruik van de meeneemheftruck.

De doelstelling van de veiligheidstraining is gericht op het verhogen van de veiligheidskennis en verantwoordelijkheid van vrachtwagenchauffeurs die regelmatig met een meeneemheftruck moeten werken. Deze training is voor je geschikt als je als chauffeur al beschikt over voldoende bedieningsvaarheden met de meeneemheftruck.

Inhoud

Tijdens de training wordt u geïnformeerd over de handelingen die komen kijken bij het gebruik van de meeneemheftruck. Daarnaast worden de onveilige situaties die tijdens de werkzaamheden kunnen ontstaan uitgelicht.

Er wordt aandacht besteed aan zowel de theorie als de praktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Theorie

 •     Wet -en regelgeving
 •     Opbouw en werking van de truck
 •     Onderhoud en keuringen
 •     Onderhoud en keuringen
 •     Bediening en ergonomie
 •     Lastbehandeling
 •     Veiligheid

Praktijk

 •     Gebruiksgereed maken
 •     Dagelijks onderhoud
 •     Bediening
 •     Lastbehandeling
 •     Veiligheid

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 8.30 – 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat met bijbehorend pasje.

Nascholing

Deze opleiding is geldig voor de verplichte nascholing (code 95) van beroepschauffeurs. Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs voor de meest actuele informatie. Lees hier meer over de verplichte nascholing. De waarde van de nascholing bedraagt 7 uur.

Offerte aanvragen

Veiligheidstraining Orderpicktruck

Bij het verzamelen van orders en het opslaan van goederen in een magazijn zijn risico’s verbonden. Om deze reden valt het omgaan met de orderpicktruck in de Arbowet onder de hef- en hijsmiddelen waarvoor een bepaalde deskundigheid is vereist.

Deze deskundigheid wordt behandeld tijdens de veiligheidstraining Orderpicktruck en is speciaal bedoeld voor bedrijven die aan de ISO-normen willen (blijven) voldoen. Tijdens de veiligheidstraining doet u voldoende kennis op om de orderpicktruck veilig en verantwoord te besturen.

Inhoud

De Veiligheidstraining orderpicktruck bestaat zowel uit een theoretisch als praktisch gedeelte.

Theorie

 •     Veiligheidsaspecten AI – 14 (ARBO).
 •     Elementaire technische kennis.
 •     Begrippen van de orderpicktruck.
 •     Algemene eisen.
 •     Lastdiagram.
 •     Verkeersregels.
 •     Pallets en verpakkingen.
 •     Werkinzicht.

Praktijk

 •     Schade.
 •     Veiligheid en ongevallenpreventie.
 •     Bediening handels.
 •     Achteruitrijden met hoge last.
 •     Stellingen.
 •     Draaipunt.
 •     Verwerken van pallets.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Lestijden

De lestijden worden in onderling overleg bepaald.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat met bijbehorend pasje.

 

Offerte aanvragen

Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter moeten worden uitgevoerd. Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en hoogwerkers.

Het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, kantelen van de hoogwerker, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de hoogwerker, met alle gevolgen van dien. Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

Tijdens deze veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van hoogwerkers en overige technische voorzieningen.

Inhoud

Tijdens deze veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

De training bestaat uit theorie en praktijk. De training is praktijkgericht, dat wil zeggen dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer.
Tevens voldoet de werkgever middels deze trainingsdag aan Art. 8 Arbowet, bijscholen en voorlichten van werknemers met betrekking tot de veiligheid en gezondheid.

Leslocatie(s)

Deze training kan in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

Op aanvraag.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte van 40 meerkeuzevragen. Bij het behalen van een voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

Offerte aanvragen

Maak je tijdens jouw werkzaamheden gebruik van de reachstacker of zou je hier gebruik van willen maken? Dan is de veiligheidstraining Reachstacker voor jou de juiste training.

De reachstacker is een van de grotere en zwaardere hefwerktuigen waar op de juiste manier mee om dient te worden gegaan. Het hefwerktuig wordt ingezet voor het laden, lossen, verplaatsen en stapelen van containers bij op- en overslaglocaties.

Na afloop van de training voldoe je aan de normen die de Arbo in de AI-14 stelt.

Inhoud

De Veiligheidstraining reachstacker bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Theorie

 • Veiligheidsaspecten AI – 14 (Arbo)
 • Elementaire technische kennis
 • Begrippen van de truck
 • Algemene eisen en lastdiagram.

Praktijk

 • Werkinzicht
 • Schade
 • Veiligheid en ongevallenpreventie
 • Bediening handels, draaipunt, hellingproef en verwerken van containers, aangevuld met bedrijfsgebonden situaties.

Leslocatie(s)

Deze training kan in-company worden verzorgd.

Lestijden

Het aantal dagen worden in onderling overleg bepaald.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

Offerte aanvragen

Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen (zoals bos- en bouwterreinen) mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals steigers, stellingen en verreikers. Het werken op moeilijk bereikbare plaatsen kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de verreiker of het niet in goede staat bevinden van de machine, met alle gevolgen van dien. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

Verreikers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. In deze veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Inhoud

Tijdens deze veiligheidstraining, staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbowet is voorgeschreven. De training bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte.

De training is praktijkgericht, dat wil zeggen dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden te ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer. Met andere woorden, elke training is maatwerk. Dit betekent voor het bedrijf minder schade aan gebouwen, goederen of hefmiddelen, verminderde kans op bedrijfsongevallen, lager ziekteverzuim en gemotiveerd personeel. Tevens voldoet u middels deze unieke trainingsdag aan Art. 8 Arbo-wet, bijscholen en voorlichten van werknemers met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

Leslocatie(s)

De training kan in-company worden verzorgd.

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

De lesdata worden in onderling overleg bepaald.

Prijzen

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte van een aantal meerkeuzevragen. De bedieningsvaardigheden worden beoordeeld tijdens de praktijktraining.

Offerte aanvragen

Waarom is het volgen van een cursus intern transport belangrijk?

Veiligheidstrainingen voor intern transport zijn belangrijk om te zorgen voor een veilige en efficiënte werkomgeving. Het is essentieel dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de juiste procedures en richtlijnen voor het vervoeren van goederen en materialen binnen een bedrijf.

Er zijn verschillende soorten intern transport, waaronder het gebruik van vorkheftrucks, reachtrucks en magazijnwagens. Voor elk van deze voertuigen zijn specifieke veiligheidstrainingen verplicht, die de medewerker moeten leren hoe ze het voertuig op de juiste manier moeten bedienen en hoe ze ongevallen kunnen voorkomen.

Deze veiligheidstrainingen omvatten onder andere informatie over hoe het voertuig op de juiste manier moet worden bestuurd, hoe ladingen op de juiste manier moeten worden vervoerd en hoe het voertuig in geval van nood snel en veilig tot stilstand moet worden gebracht. Ook de naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften, zoals het dragen van beschermende kleding en het gebruik van veiligheidsgordels, worden tijdens de training besproken.

Het is van groot belang dat bedrijven regelmatig veiligheidstrainingen voor intern transport organiseren voor hun medewerkers. Hierdoor worden de medewerkers bewust gemaakt van de potentiële gevaren en weten ze hoe ze deze kunnen voorkomen. Dit draagt bij aan een veiliger werkomgeving en vermindert het risico op ongevallen en schade aan goederen en materialen.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor een veiligheidstraining? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

Veiligheidstrainingen bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

STAP-budget

Je kan het STAP-budget gebruiken voor onze veiligheidstrainingen. Dit betekent dat je sommige cursussen geheel kosteloos kunt volgen.

Meer informatie over het STAP-budget

EPT certificaat halen

Tijdens de ept cursus wordt het veilig werken met de orderverzameltruck en de pallettruck geoefend met – speciaal voor de ept cursus ontwikkelde – praktijkopdrachten. De ept cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een ept certificaat en een veiligheidspas.

Stapelaar certificaat halen

Tijdens de stapelaar cursus worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van stapelaars en overige technische voorzieningen. De stapelaar cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een stapelaar certificaat en een veiligheidspas.

Ladderlift certificaat halen

Tijdens de ladderlift cursus leer je op een veilige en verantwoorde wijze met deze machines te kunnen werken, evenals risico’s te herkennen en beoordelen. De ladderlift cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een ladderlift certificaat en een veiligheidspas.

Hoogbouwtruck certificaat halen

Tijdens de hoogbouwtruck cursus leer je een hoogbouwtruck/bovenbouwtruck veilig en verantwoord te besturen. Daarnaast leer je efficiënt en zorgvuldig om te gaan met goederen. De hoogbouwtruck cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een hoogbouwtruck certificaat en een veiligheidspas.

Meeneemheftruck certificaat halen

Tijdens de meeneemheftruck cursus leer je over de handelingen die komen kijken bij het gebruik van de meeneemheftruck en worden potentiële onveilige situaties die tijdens de werkzaamheden kunnen ontstaat uitgelicht. De meeneemheftruck cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een meeneemheftruck certificaat en een veiligheidspas.

Orderpicktruck certificaat halen

Tijdens de orderpicktruck cursus leer je om de orderpicktruck veilig en verantwoord te besturen en om potentiële risico’s te herkennen. De orderpicktruck cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een orderpicktruck certificaat en een veiligheidspas.

Hoogwerker certificaat halen

Tijdens de hoogwerker cursus leer je veilig en verantwoord om te gaan met hoogwerkers en overige technische voorzieningen. De hoogwerker cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een hoogwerker certificaat en een veiligheidspas.

Reachstacker certificaat halen

Tijdens de reachstacker cursus leer je veilig en verantwoord om te gaan met een reachstacker, waaronder veilig laden, lossen, verplaatsen etc. De reachstacker cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een reachstacker certificaat en een veiligheidspas.

Verreiker certificaat halen

Tijdens de verreiker cursus leer je veiig en verantwoord om te gaan met een verreiker op moeilijk bereikbare plaatsen. De verreiker cursus wordt afgesloten met een examen. Na het slagen krijg je van ons een verreiker certificaat en een veiligheidspas.