Kleine blusmiddelen cursus, kleine blusmiddelen certificaat

Veilig werken met kleine blusmiddelen cursus

Wil je je kleine blusmiddelen certificaat halen? Volg dan bij ons Veilig werken met kleine blusmiddelen cursus en behaal je certificaat binnen een halve dag.

Prijs

Op basis van offerte

Duur

Een halve dag

Leslocaties

Vianen en in-company

Inhoud

Blustraining leert om effectief te kunnen optreden. Goed onderhoud zorgt ervoor dat blusmiddelen ook na verloop van tijd nog feilloos hun werk doen. Tijdens deze praktijk- en theorietraining komen onder andere aan de orde:

  • Wat is brand en hoe onstaat het?
  • Hoe blus ik een beginnende brand?
  • Draagbare blustoestellen
  • Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen
  • Persoonlijke veiligheid
  • Vlampunt, ontbrandingstemperatuur
  • Explosiegrenzen
  • Mac-waarde (Maximaal Aanvaarde Concentratie) en adembescherming.

Het certificaat voor deze training is drie jaar geldig. Na deze tijd dien je de training weer opnieuw te volgen.

Offerte aanvragen

Leslocatie(s)

Vianen.

In-company

Tevens is het mogelijk om deze training in-company te verzorgen.

Data en tijd

Lestijd

Een dag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Lesdata

Op aanvraag.

Prijs

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Niemand hoopt ooit geconfronteerd te worden met brand en de verstrekkende gevolgen daarvan. Toch kan het voorkomen dat je er mee te maken krijgt of dit nu thuis is of onder werktijd. Meestal buiten jouw eigen schuld, maar als je brand ontdekt, is je reactie medebepalend voor een goede afloop.

Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende ‘kleine blusmiddelen’: de brandhaspel, de diverse blustoestellen en de blusdeken. Elk voldoet aan specifieke eisen en normen. Voor een goede toepassing is het wel van belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is.

Waarom is het volgen van een Veilig werken met kleine blusmiddelen cursus van belang?

In Nederland gebeuren jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen die zo ernstig zijn dat werknemers moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. De meeste ongevallen zijn het gevolg van vallen van hoogte (32%), werken met machines (25%) en vallende objecten (13%).

Vanuit de Arbowet worden bedrijven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu verplichtingen opgelegd. De werkgever moet technische en organisatorische maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen. Hij moet ook voorlichting en instructie geven over veilige werkwijzen en arbeidsmiddelen. Elke organisatie dient hun medewerkers goed te onderrichten. Met een geldig kleine blusmiddelen certificaat in het bezit, kan er goed aangetoond worden dat men bewust is van alle veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden.

Veilig werk met kleine blusmiddelen cursus bij jou op locatie

De veilig werken met kleine blusmiddelen cursus bij jou op locatie volgen? Dat kan. Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

Wat kost het volgen van een kleine blusmiddelen cursus?

Voor deze cursus bepalen wij de prijs op basis van offerte. Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven de Veilig werken met kleine blusmiddelen cursus? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte.