Hoogwerker certificaat, hoogwerker cursus, veiligheidstraining hoogwerker, hoogwerker opleiding, hoogwerker training

Hoogwerker certificaat

Wil je je hoogwerker certificaat halen? Volg dan bij BACE de cursus Hoogwerker en behaal je certificaat binnen 1 dag.

Prijs

Op basis van offerte.

Duur

1 dag

Locatie

In-company

Inhoud

Tijdens deze veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

De training bestaat uit theorie en praktijk. De training is praktijkgericht, dat wil zeggen dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer.
Tevens voldoet de werkgever middels deze trainingsdag aan Art. 8 Arbowet, bijscholen en voorlichten van werknemers met betrekking tot de veiligheid en gezondheid.

Tijd en data

Lestijden

Eén dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

Op aanvraag.

Prijs

Op basis van offerte.

Btw-vrij factureren

Wist je dat wij je ook zonder btw kunnen factureren? Wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte van 40 meerkeuzevragen. Bij het behalen van een voldoende resultaat ontvangt men een certificaat.

Leslocatie(s)

Deze training kan alleen in-company worden verzorgd.

Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter moeten worden uitgevoerd. Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en hoogwerkers.

Het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, kantelen van de hoogwerker, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de hoogwerker, met alle gevolgen van dien. Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

Tijdens deze veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van hoogwerkers en overige technische voorzieningen.

Waarom is het behalen van een hoogwerker certificaat van belang?

Elke organisatie dient hun medewerkers goed te onderrichten. Met een geldig certificaat in het bezit, kan er goed aangetoond worden dat men bewust is van alle veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden bij het omgaan met een hoogwerker.

Na het volgen van deze veiligheidstraining ben je op de hoogte van de Arboregels.

Hoogwerker cursus bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een cursus op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.

Zakelijke klanten

Heb je meerdere werknemers die een hoogwerker certificaat willen behalen? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte.

Geldigheid hoogwerker certificaat

Onze veiligheidstrainingen dienen om de 5 jaar gevolgd te worden. Indien jij of jouw medewerkers slagen voor de veiligheidstraining dan ontvangt de geslaagde een certificaat en veiligheidspas voor 5 jaar.