Preventiemedewerker

Wil je preventiemedewerker worden? Volg dan onze cursus Preventiemedewerker en haal je certificaat binnen 1 dag.

Prijs

€375,-

Duur

1 dag

Locaties

Opleidingslocaties en in-company

Inhoud

Tijdens deze dag wordt het volgende programma behandeld met de cursisten:

 • Waarom zijn organisaties met veiligheid bezig.
 • De arbowetgeving.
 • De wet poortwachter, -verzuimpreventie en bestrijding.
 • Voorkomende beroepsziekten.
 • Verzuimrisico’s.
 • Het kennen, herkennen en inschatten van risico’s en het uitvoeren van risico-inventarisaties en evaluaties.
 • De rol van de Arbodienst in relatie tot maatwerk.
 • Het opstellen van een plan van aanpak of beheersplan.
 • Het verzorgen van voorlichting en instructie op het gebied van Arbo en veiligheid.
 • Het takenpakket van de preventiemedewerker.

Het takenpakket van de preventiemedewerker omvat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Het adviseren van de werkgever (en de eventuele ondernemersraad) met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
 • Het fungeren als vraagbaak op het gebied van veiligheid en Arbozorg.
 • Het optreden als tussenpersoon richting externe deskundigen en fungeren als centraal meldpunt voor ongevallen, bijna ongevallen, onveilige situaties.
 • Het ondersteunen bij de uitvoering van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
 • Het voorkomen van verzuim.
 • Het verzorgen van voorlichting en instructie.

 

Inschrijven

Leslocatie(s)

In Vianen. Bij voldoende aanmeldingen kan deze training ook op één van onze andere locaties gegeven worden:

 • Vianen
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Arnhem
 • Alkmaar
 • Amsterdam
 • Assen
 • Eindhoven
 • Heerlen
 • Rotterdam
 • Weert

In-company

Ook is het mogelijk deze training in-company te verzorgen.

Lestijden

Een dag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Lesdata

In onderling overleg.

Prijzen

De cursus kost € 375,00 (excl. btw).

Btw-vrij factureren

Ben je niet btw-plichtig? Wij kunnen je ook factureren zonder btw, wij zijn namelijk CRKBO gecertificeerd.

Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is een medewerker binnen een organisatie die zich richt op het voorkomen van arbeidsrisico’s en het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving. De preventiemedewerker heeft als taak om samen met de werkgever te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers.

Wat doet een preventiemedewerker?

De taken van een preventiemedewerker kunnen onder meer bestaan uit:

 1. Het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer in kaart te brengen.
 2. Het adviseren van de werkgever over de te nemen maatregelen om de risico’s te verminderen of weg te nemen.
 3. Het opstellen en implementeren van procedures en protocollen voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
 4. Het geven van voorlichting en trainingen aan medewerkers over veilig en gezond werken.
 5. Het (mede) organiseren van BHV-cursussen en ontruimingsoefeningen.
 6. Het registreren en rapporteren van (bijna-)ongevallen en incidenten en het adviseren over verbeteringen om deze te voorkomen.

Een preventiemedewerker werkt nauw samen met de arbodienst, de ondernemingsraad en andere betrokkenen binnen de organisatie om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen en te borgen. De preventiemedewerker heeft daarmee een belangrijke rol in het voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en het bevorderen van het welzijn van de medewerkers.

Waarom zou ik de cursus preventiemedewerker volgen?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht een preventiemedewerker binnen je organisatie aan te stellen en op te leiden. Indien je organisatie kleiner is dan 15 medewerkers, kun je deze taak als werkgever zelf uitvoeren. Door het aanstellen van een preventiemedewerker bespaar je kosten op de arbodienst en kun je verzuim indien mogelijk nog gerichter voorkomen.

Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor de cursus Preventiemedewerker? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.

Trainingen bij jou op locatie

Wist je dat al onze trainingen ook op je eigen locatie gegeven kunnen worden? Het lesprogramma kan helemaal aan je eigen specifieke bedrijfssituatie worden aangepast. Een training op eigen locatie is zeer geschikt als je meerdere kandidaten tegelijkertijd wilt opleiden.