vervoer gevaarlijke stoffen

ADR Gevaarlijke Stoffen

Wil jij jouw certificaat ADR Gevaarlijke Stoffen behalen?
Dat kan bij BACE Academy!

Prijs vanaf: €450,-

Locatie: op één van onze locatie of in-company

Duur: 2 dagen

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor de cursus ADR Gevaarlijke Stoffen?
Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte.


Waarom BACE Academy?

BACE is specialist in veiligheidstrainingen zoals VCA, ADR, Vorkheftruck en Reachtruck, veilig werken met gevaarlijke stoffen, BHV en nog veel meer. We zijn één van de grootste opleidingsinstituten binnen de transport en logistiek. Met meer dan 120 opleidingen hebben we een ruime keuze voor al jouw wensen op het gebied van verkeersveiligheid en interne logistiek

Ook voor code 95 trainingen kun je bij ons terecht. Per jaar volgen meer dan 6000 cursisten één of meerdere modules, variërend van vmbo tot hbo+ niveau. Onze opleidingen zijn altijd up-to-date en we werken ze regelmatig bij met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wetgeving. We zijn gespecialiseerd in het verzorgen van maatwerk trajecten. Onze trainingen kunnen altijd op locatie gegeven worden. Ook hebben we eigen trainingslocaties in Vianen en ‘s-Hertogenbosch. 

Wellicht ook interessant:


Datums

ADR opleiding vervoer Gevaarlijke Stoffen basis
Vianen - 15-01-2024 - inschrijven

ADR opleiding vervoer Gevaarlijke Stoffen basis
Vianen - 12-02-2024 - inschrijven

ADR opleiding vervoer Gevaarlijke Stoffen basis
Vianen - 13-03-2024 - inschrijven

ADR opleiding vervoer Gevaarlijke Stoffen basis
Vianen - 09-04-2024 - inschrijven

ADR opleiding vervoer Gevaarlijke Stoffen basis
Vianen - 16-05-2024 - inschrijven


Inhoud cursus ADR Gevaarlijke Stoffen

Tijdens de ADR cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  •     Voorschriften;
  •     Gevarenklassen;
  •     Etiketten;
  •     Diverse gevaarsaanduidingen;
  •     Veiligheidsvoorschriften en beschermingsmiddelen;
  •     Brandbestrijding.

Basis-certificaat ADR

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen boven de vrijgestelde hoeveelheden vervoeren, moeten minimaal in het bezit zijn van het ADR basiscertificaat. Dit examen toets uw kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De onderwerpen worden getoetst aan de hand van een schriftelijk examen met 15 gesloten vragen en een casestudie bestaande uit 2 situaties. Het schriftelijk examen bestaat uit meerkeuzevragen en de casestudies bestaan uit 2 situaties met elk 5 gesloten vragen.

De einduitslag van het examen wordt beoordeeld in voldoende of onvoldoende, bij een percentage van 80% (per examen/module) goed beantwoord is het resultaat voldoende en bent u geslaagd.

Het ADR-basiscertificaat is 5 jaar geldig. In het 4de jaar kunt u deze verlengen.

Wat is ADR?

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’, wat vertaald kan worden als ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’. Het is een internationale overeenkomst die de regels en voorschriften vastlegt voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg, zoals bijvoorbeeld chemicaliën, brandbare vloeistoffen en gassen.

De ADR-overeenkomst stelt onder andere eisen aan de classificatie, verpakking, etikettering en documentatie van gevaarlijke goederen die worden vervoerd over de weg. Er worden strikte veiligheidsmaatregelen voorgeschreven, zoals het gebruik van speciale verpakkingen en het hanteren van bepaalde veiligheidsafstanden. Ook moeten transporteurs die gevaarlijke goederen vervoeren beschikken over speciale ADR-opleidingen en -certificaten.

Voordelen ADR Certificaat

  • Wettelijke vereiste: Het hebben van een ADR-certificaat is wettelijk verplicht voor personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het niet hebben van het certificaat kan leiden tot boetes en sancties.
  • Veiligheid: Het ADR-certificaat zorgt ervoor dat u beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen en het risico op ongevallen te verminderen. Het dragen van een ADR-certificaat kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid van de omgeving waarin u werkt en het beschermen van mensen en het milieu.
  • Professionele ontwikkeling: Het behalen van een ADR-certificaat toont aan dat u over specifieke kennis en vaardigheden beschikt op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit kan uw professionele ontwikkeling bevorderen en uw kansen op werk in de transportsector vergroten.
  • Concurrentievoordeel: Het hebben van een ADR-certificaat kan een concurrentievoordeel bieden ten opzichte van andere chauffeurs of transportbedrijven die

Inschrijven


Zakelijke klanten

Wil je meerdere werknemers inschrijven voor deze cursus? Voor onze zakelijke klanten maken we graag een passende offerte. Deze kun je hier aanvragen.


Onze opleidingslocaties

Bij BACE Academy kun je alle trainingen en cursussen bij jou op locatie laten verzorgen.

Daarnaast bieden we ook alle trainingen aan op onze eigen locatie in Vianen en ‘s-Hertogenbosch. Tevens hebben wij de mogelijkheid om onze opleidingen op de volgende locaties te verzorgen:

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van acties en relevante ontwikkelingen in de transport en logistiek sector