De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die eisen stelt aan opleiding en nascholing van beroepschauffeurs. Daarom dient u om beroepschauffeur te blijven, iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Indien u zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam bent, hoeft u slechts 35 uur nascholing te volgen in 5 jaar en geen 70 uur.

Nascholingsaanbod BACE Academy

Uw Code 95 kan alleen verlengd worden als aan de 35 uur nascholingsverplichting is voldaan. Zonder geldige Code 95 mag u niet langer als beroepschauffeur werkzaam zijn. U kunt bij BACE Academy zelf uw pakket samenstellen en als bedrijf zijn er meerdere menu’s waaruit gekozen kan worden. De voordelen hiervan zijn dat de kosten voor de  periode van vijf jaar vaststaan en dat via ons cursistenvolgsysteem u als organisatie op elk gewenst moment een rapportage kunt krijgen van de status van het opleidingstraject. Dit kan op diverse niveaus, bijvoorbeeld landelijk, per vestiging of per medewerker. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur training ingevuld worden met praktijktraining.

Vrijstellingen

De nascholing is verplicht voor actieve bus- en vrachtautochauffeurs.

Bepaalde groepen zijn echter vrijgesteld van de verplichte nascholing namelijk:

  • Chauffeurs die minder dan 12 uur per week goederen- of personen vervoeren.
  • Politiemensen.
  • Brandweerchauffeurs.
  • Chauffeurs van bibliobussen, rijdende tandartsen, circus- en kermiswagens, winkelwagens voor markten etc.

Kijk voor meer informatie over de vrijstellingen op www.richtlijnvakbekwaamheid.nl

Nieuwe chauffeurs

Iedereen die vanaf 10 september 2008 (bus) of 1 maart 2009 (vrachtauto) geslaagd is of slaagt voor zijn/haar vakbekwaamheid, krijgt vijf jaar de tijd om de vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet u door het volgen van de 35 uur nascholing.

Nieuwe chauffeurs die hun rijbewijs C en/of D halen volgens de nieuwe regels, beschikken automatisch over deze code 95. Om deze in stand te houden moeten zij per vijf jaar 35 uur nascholing volgen. Ook chauffeurs die al in het bezit zijn van een onbeperkt geldig chauffeursdiploma krijgen te maken met een beperking van de geldigheid.